Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger inte begränsningarna av sammankomster i regionen efter att de nuvarande begränsningarna har upphört att gälla. 

Orsaken är det förändrade läget. Hälso- och sjukvårdens kapacitet är för närvarande inte äventyrad och merparten av smittkedjorna kan spåras. 

Däremot måste vaccinationsgraden öka för att förhindra att epidemin förvärras. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar måste fortsättningsvis iakttas också på offentliga tillställningar.

Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar är fortfarande i kraft i dag den 8 september i Vasa sjukvårdsdistrikt. För Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt gäller begräsningarna till den 14 september och för Södra Österbotten till den 9 september.

Det tidigare begränsningarna stipulerade bland annat att offentliga och allmänna tillställningar inomhus endast fick ha 10 deltagare. För offentliga tillställningar utomhus var gränsen 50 deltagare. Större samlingar fick endast ordnas med specialarrangemang.