;
Lokalt

Fjolåret gott i Korsnäs – kommunen får pengar från flera olika håll

Korsnäs gör ett bra bokslut för 2017. Ekonomichef Caroline Westerdahl redogjorde för några preliminära siffror på senaste fullmäktigemöte.

Nyhetsbild
Opinion

Motion en bra investering

Ledare tisdag 13 februari Skolgymnastiken är för många barn den enda gången de rör på sig.

Nyhetsbild
Lokalt

Fiskförädlare kan få köpa Nämpnäs skola

Ett företag inom fiskförädling kan bli ny ägare till före detta Nämpnäs skola.

E-tidningen