Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

DEBATT: Efterlyses: Riksdagskandidat!

Opinion

DEBATT: Satsningar på barn och unga är en investering i trygghet och framtidstro

Opinion

DEBATT: Klichén "löna sig att arbeta"

Opinion

DEBATT: Ensam är inte stark

Opinion

DEBATT: Ännu en gång om Yles textning av "Österbottens hjältar"

Opinion

DEBATT: Vindmöllor och solparker ger klirr, men till vilket pris?

Opinion

DEBATT: Planerna på vindkraft till havs är en ödesfråga för vår kommun

Opinion

DEBATT: Ingen valreklam längs vägarna

Opinion

DEBATT: En vindkraftspark till havs skulle ödelägga ett kustområde för all framtid

Opinion

DEBATT: Ödesveckor för lantbruket

Opinion

DEBATT: Ingen är vald förrän rösterna är räknade

Opinion

DEBATT: "Österbottens hjältar" har svensk textning

Opinion

DEBATT: Endast en kandidat säger exakt det jag vill höra

Opinion

DEBATT: Konstiga vändningar i fyra rivningsärenden – kan någon förklara?

Opinion

DEBATT: Valet är vårt – i fråga om närbutik och hur man lägger sin röst

Opinion

DEBATT: Staten ska ge frihet under ansvar

Opinion

DEBATT: Motverka diskriminering och rasism

Opinion

DEBATT: Trafikstockningarna längs riksåttan äventyrar livsviktiga funktioner för hela Finland

Opinion

DEBATT: Det finns behov att höja frivilliga brandkårens profil

Opinion

DEBATT: Biståndet är viktigare än någonsin

Opinion

DEBATT: Med rätt förutsättningar kan var och en äga sina egna val

Opinion

DEBATT: Ett lönsamt jordbruk avgörande för vår självförsörjning och vår krisberedskap

Opinion

DEBATT: SFP är garanten för landets tvåspråkighet – i samarbete med andra

Opinion

DEBATT: Pensionärerna ska ses som en resurs – inte som en kostnadspost

Opinion

DEBATT: En sänkning av bränsleskatten vore på sin plats

Opinion

DEBATT: Varför ingen svensk text, Yle?

Opinion

DEBATT: Välfärdsområdenas framtida vård, omsorg och resurser

Opinion

DEBATT: Det behövs mera motion och idrott i vardagen – och i valdebatten

Opinion

DEBATT: Ett nödrop från Bottenhavet och Bottenviken

Opinion

DEBATT: ”Politik är att vilja”

Opinion

DEBATT: Sätt Korsnäs med i tiden!

Opinion

DEBATT: Barns idrottsmöjligheter får inte bli en klassfråga

Opinion

DEBATT: Att labbprover ska analyseras i Vasa påverkar visst vården i periferin – att påstå något annat visar på stor okunskap

Opinion

DEBATT: Kvinnor har rätt till trygghet och ett liv utan våld - varje dag!

Opinion

DEBATT: ”Den som har skulder är inte fri”¨

Opinion

DEBATT: Matproduktion och försörningsberedskap

Opinion

DEBATT: Bevara Kristinestads hav för kommande generationer

Opinion

DEBATT: Det går att spara klokt inom vården

Opinion

DEBATT: Tänkvärt om räntehöjningar

Opinion

DEBATT: Goda orsaker till optimism i Sydösterbotten

Opinion