Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Opinion 8.6.2021

VALDEBATT: Samarbete och verklighet i politiken

När Sjökvist hänvisat till att sossarna godkänt en motion om stöd till vägar med mindre trafik, så har jag bara undrat om man inte skall ta den heller så allvarligt, skriver Anders Norrback.

Opinion 8.6.2021

VALDEBATT: Klargörande om extra uppmuntran

Övriga medlemmars agerande i sektionen har undertecknad ej rätt att kommentera, skriver Peter Sjökvist.

Opinion 8.6.2021

VALDEBATT: Invalda bör satsa på vägarna

Nu gäller det för kommande invalda att satsa på våra vägar, skriver Stig Simons.

Opinion 8.6.2021

VALDEBATT: Livskraftig ort viktig för ung som gammal

Kommunen ska se till att ljudmiljön i offentliga byggnader är god, skriver Hans-Erik Lindqvist.

Opinion 5.6.2021

VALDEBATT: Lyssna på dem som redan bor nära vindkraftverk

Jag är positiv till vindkraft, men staden är ansvarig inför sin befolkning och beslutsfattarna har att ta hänsyn till de kommuninvånare som berörs, skriver Roy Wilson.

Opinion 5.6.2021

VALDEBATT: Är det bara vindkraft vi borde fokusera på?

Kommunen ska framåt för att överleva, men förhastade beslut kan få otrevliga konsekvenser, skriver Magnus Hällbacka.

Opinion 5.6.2021

VALDEBATT: Varför rasera samarbete innan det ens börjat?

Att samarbetet med Anders Norrback inte skulle ha fungerat är inget jag reflekterat över förrän nu, skriver Peter Sjökvist.

Opinion 5.6.2021

VALDEBATT: SFP kör med gammal skåpmat

Jag som trodde SFP var för företagsamhet och landsbygds­näringar, men jag hade allvarligt misstagit mig eftersom de nu vänt farmarna ryggen, skriver Mats-Johan Kaars.

Opinion 5.6.2021

VALDEBATT: Inre hamnen ska inte vara lapptäcke

Inre hamnen är ett ypperligt område som ska planeras enligt nutid, skriver Henrik Antfolk.

Opinion 5.6.2021

VALDEBATT: Se helheten

Tillsammans gör vi Kristinestad till en ännu mer underbar stad att leva i, skriver Gun Knuts

Opinion 3.6.2021

VALDEBATT: Därför ställer ungdomsfullmäktige inte upp i kommunalvalet

Vi vill verkligen uppmuntra alla unga att ta steget och påverka genom att ställa upp. Om inte nu så kanske i framtiden, skriver Kristinestads ungdomsfullmäktige.

Opinion 3.6.2021

VALDEBATT: Vägarnas skick på allas läppar

För att nå bästa möjliga resultat krävs en enighet och samarbete av alla vi som bor vid och är beroende av de mindre vägarna, skriver Anders Norrback.

Opinion 3.6.2021

VALDEBATT: Allas rätt till en hobby

Många hobbyer kostar och alla familjer har inte råd att satsa vad som krävs, skriver Gun Granlund.

Opinion 3.6.2021

VALDEBATT: Meningsfull fritid främjar hälsa och välfärd

Barn och unga samt seniorer liksom alla Närpesbor ska ha möjlighet till minst en fritidssysselsättning, skriver Hans-Erik Lindqvist.

Opinion 3.6.2021

LEDARE: Ingen dör av fler köttfria dagar

Det behöver inte vara så dramatiskt med en köttfri dag då och då.

Opinion 1.6.2021

VALDEBATT: Vägen är byns livsnerv

Vi måste kämpa och åter kämpa för våra vägar, också de enskilda kommunala vägarna, skriver Hans Ingvesgård.

Opinion 29.5.2021

VALDEBATT: Det goda är vår styrka och möjlighet att lyckas

I vår kommun finns mycket som andra kommuner inte har, bara vi ser det själva, skriver Mikael Perjus.

Opinion 29.5.2021

VALDEBATT: Hela Närpes ska vara väl­mående och socialt hållbart

Social hållbarhet i Närpes betyder att alla delar av staden är välmående och att service finns nära invånarna, skriver Johanna Borg.

Opinion 29.5.2021

VALDEBATT: Kaskö 64260 bevaras, men bevaras servicen?

Att bara få ner kostnaderna räcker inte, staden måste också få in mera pengar, skriver Lars Piira.

Opinion 27.5.2021

VALDEBATT: Hälften försvinner – men viktiga uppgifter kvarstår

När ansvaret för vården och omsorgen flyttar över till det nya välfärdsområdet, flyttar också hälften av kommunernas budgetansvar, skriver Anders Norrback.

Opinion 27.5.2021

VALDEBATT: Vården i Österbotten nästa år

Det är bra att vi i Österbotten kan utforma välfärdsområdet på frivillig bas. Det känns bättre och blir sannolikt bättre än om det mesta dikteras på riksnivå, skriver Hans-Erik Lindqvist.

Opinion 25.5.2021

VALDEBATT: Gör idrott och motion lättillgängligt och roligt

Det är många som hoppar av sin sport eftersom det blir för allvarligt eller för att ekonomin sätter stopp, skriver Linnea Strand.

Opinion 25.5.2021

VALDEBATT: Bra att satsa mer på språkstöd

För de nya invånarna är språkkunskaperna ofta avgörande för hur man kommer till rätta i sam­hället. Det är därför positivt att det satsas allt mera på förbättrade språk­kunskaper med språkstöd, skriver Hans-Erik Lindqvist.

Opinion 25.5.2021

VALDEBATT: Händelserik fullmäktigeperiod står för dörren

Den kommande fullmäktigeperioden kommer att vara en av de mera händels­erika på många år, viktiga beslut som kommer att påverka Närpesborna i många år framöver kommer att tas, skriver Peter Sjökvist.

Opinion 22.5.2021

VALDEBATT: Baracker och framtidstro i Närpes

God utbildning för våra barn bör vara ett löfte och en trygg skol­miljö ett krav, skriver Johanna Borg.

Opinion 22.5.2021

VALDEBATT: Legitimerade tolkar behövs

Det är väldigt synd att det inte erbjuds tolkutbildning på svenska. För en bättre service krävs fungerande och professionell kommunikation, skriver Ly Le Hyen.

Opinion 22.5.2021

VALDEBATT: Framtiden i världens lyckligaste land

Alla minns vi början av 1990-­talets lågkonjunktur och tog lärdom av den. Framtiden grundar sig på arbete även i fortsättningen, eftersom arbetslösheten är dyrast för oss alla, skriver Hans Ingvesgård.

Opinion 22.5.2021

VALDEBATT: Testställe för covid-19 saknas i Korsnäs

Ett mobilt testställe skulle innebära att flera skulle testa sig för covid-19 vilket skulle inne­bära att smittan kunde spåras lättare och fås bukt på, skriver Stina Österbro och Janina Hannus.

Opinion 20.5.2021

VALDEBATT: Hur långt syns vindkraftverken på havet?

På havet försvinner ett föremål under horisonten i en takt av 49 meter per 30 kilometer. Ett torn som är 200 meter högt skulle alltså i teorin vara synligt i cirka 120 kilometer, skriver Håkan Salo.

Opinion 20.5.2021

VALDEBATT: Dags sätta partipolitiken på andra plats

Det är dags att sätta partipolitiken på andra plats, och endast tänka på Kaskös bästa, skriver Kari Häggblom.

Opinion 15.5.2021

VALDEBATT: Tillsammans når vi fina resultat

Om vi ska ha ett livskraftigt Närpes måste vi satsa på hela kommunen. Både byarna och centrum, skriver Linda Pellfolk.

Opinion 14.5.2021

VALDEBATT: Positivt problem

Det är bra att det finns tillräckligt med elever i Pjelax skola så finns det inget överhängande hot att den dras in, skriver Jennifer Antfolk.

Opinion 14.5.2021

VALDEBATT: Borgensförbindelse och framtida bränslen

Inför behandlingen i stadsfullmäktige av borgen för Närpes fjärrvärmes investering startade en debatt bland såväl förtroendevalda som invånare. Invånarnas åsikter och tankar är något som tacksamt tas emot, skriver Johanna Borg.

Opinion 14.5.2021

VALDEBATT: Kan Närpes bli ännu mera jämställt?

Vi kan bli ännu bättre­ på ”det här med jämställdhet” i vår stad. Det vinner vi alla på, skriver Marianne Nyqvist-Mannsén.

Opinion 14.5.2021

VALDEBATT: Förläng tiden som elever får gå i språkklass

Språk är viktigt för att komma in i samhället och för en bättre integration behövs det stöd, skriver Ly Le Huyen.