Opinion

Kolumn

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

KOLUMN: Förhandlingsresultatet avgör SFP:s regeringsmedverkan

Det är det slutliga förhandlingsresultatet som avgör SFP:s regeringsmedverkan. Det vi i detta skede tackat ja till är att förhandla, skriver Anna-Maja Henriksson (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Spännande veckor på Arkadiabacken

Samarbete över regerings- och partigränserna är viktigt för en långsiktig utveckling av hela vårt område, skriver Kim Berg, SDP.

Nyhetsbild

KOLUMN: Ett litet stort parti

SFP har en stark tradition att vara en brobyggare och ett parti som alltid letar efter gemensamma kompromisser, skriver Mikko Ollikainen, SFP.

Nyhetsbild

KOLUMN: Bättre få vara med och fatta besluten än att stå utanför

Cecilia Skinnars: Kommer jag kunna arbeta tills jag får gå i pension?

Vår pensionsålder börjar baseras på vår livslängd. Yngre personer förväntas kunna arbeta vid en äldre ålder än tidigare.

Nyhetsbild

KOLUMN: Ett ögonkast i kristallkulan

Kanske vi har en regering till första maj, skriver Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Myndigheternas förmåga att klara av digitaliseringen är allt annat än perfekt

Förteckningen över misslyckade digitaliseringsprojekt är ganska lång och upphandlingsmisstagen stora – för att inte tala om kostnaderna, skriver Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

Nova Rönnberg: Prao är en fin chans att få prova på olika branscher

Praoveckorna erbjuder verkligen en fin chans att få prova på olika branscher, skriver Nova Rönnberg.

Nyhetsbild

KOLUMN: Valet avgör framtidsriktningen

Finlands framtida riktning för de kommande fyra åren bestäms 2.4, skriver riksdagsledamot Kim Berg (SDP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Ett hårresande recept på framtidens Finland

Jag är nog – så småningom – på väg tillbaka hem, men i min längtan hem finns inga aspirationer som gäller riksdag eller kommunalpolitik, skriver Nils Torvalds, SFP.

Lotta Sjöblad: I början handlade det om pekfingervals på skrivmaskin och högtryck på en antik tryckpress från 1880-talet

Det bästa under åren har varit alla personer jag haft förmånen att få träffa. Nu ska jag ibland återvända till huset där allt en gång började, som volontär men med andra uppgifter.

Nyhetsbild

KOLUMN: En viktig tilläggsbudget med bland annat mer pengar till vården

Jag är nöjd med att vi nu kan stärka välfärdsområdenas finansiering med 500 miljoner euro. För Österbotten torde det handla om cirka 18 miljoner., skriver Anna-Maja Henriksson (SFP).

Nyhetsbild

Anja Kuusisto: Vinterbadet tog mig med storm – det är isigt, kallt och underbart

Mörkret är min skyddande svepning och bastun är min belöning. Utan bastu skulle jag aldrig få för mig att doppa mig i havet vintertid.

Nyhetsbild

KOLUMN: Vårdgarantin har inte fungerat på länge

Under många år har de flesta hälso- och sjukvårdsområdena i Finland inte lyckats hålla vårdgarantin. Trots att lagen är tydlig har myndigheterna inte ingripit med tillräckliga åtgärder för att se till att lagen följs, skriver riksdagsledamot Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Satsa på hälsan – gynna inhemskt

Ifall vi också i fortsättningen vill ha närproducerad mat av hög kvalitet behöver vi stöda dem som producerar maten – också då vi lever i utmanande tider, skriver riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Låt oss inom Österbotten vara föregångare

Trots att många saker är bättre än någonsin tidigare i vårt land finns en delvis ny typ av oro bland våra ungdomar, skriver riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Vi är helt enkelt för många

Åtta miljarder människor tävlar med ett okänt antal miljarder virus om hur framtiden ser ut, skriver europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP)

Nyhetsbild

KOLUMN: Stödet till Ukraina fortfarande livsviktigt

Rysslands brutala krig mot Ukraina, de vansinniga attackerna mot oskyldiga människor, främst riktat mot åldringar, kvinnor och barn, är en tragedi utan like, skriver riksdagsledamot Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

Julhälsning från Borgå stift

KOLUMN: Guds kärlek och barmhärtighet räcker åt oss alla

Nyhetsbild

Kolumn: Goda nyheter för Sydösterbotten

Det är roligt att kunna konstatera att de så kallade julklappspengarna innebar flera goda nyheter för Sydösterbotten, skriver Anna-Maja Henriksson (SFP) i sin kolumn.

Nyhetsbild

Kolumn: Skuggbudgetarna kommer med kyliga avslag och svikna löften

Skuggbudgeten visar att Sanfinländarna i själva verket inte vill ta itu med de frågor som de själva lyft fram, skriver Kim Berg, SDP i sin kolumn.

Nyhetsbild

KOLUMN: Att driva isär – Ryssland lämnar Europa

Ryssland har under krigets gång förlorat den skenbara utsmyckningen av att vara en civiliserad stat med ett omfattande inflytande över sina närområden, skriver europaparlamentariker Nils Torvalds.

Nyhetsbild

KOLUMN: Bygga förtroende tar lång tid – rasera går på sekunder

Fastän riksdagsvalet närmar sig, borde man inte glömma sitt ansvar för medborgarnas och landets bästa, i synnerhet när man har regeringsansvar, skriver riksdagsledamot Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i

Det gemensamma målet har varit att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Det arbetet ska fortsätta också i framtiden, eftersom vi är mera tillsammans, det är en sak som är säker, skriver riksdagsledamot Kim Berg (SDP)

Maria Grundvall: När kulturen blir en snuttefilt

Kulturkolumn. Jag säger som Carl Larsson: det ljusa måste få finnas där, för att balansera upp det mörka. Och tvärtom: i en harmonisk målning från Sundborn finns det alltid någonting tillstökat och fult i ena hörnet.