I det här avsnittet möts Ulf Stenman, VD för svenska enheten vid Kommunförbundet,  Jenny Malmsten,  kommundirektör i Malax kommun och Marja Lindberg, universitetslärare socialpolitik vid Åbo Akademi i ett samtal som leds av Anna Bertills. De diskuterar bland annat kring följande frågor:

Hur mår barn och familjer under och efter en pandemi. Hur ser kommunala stödnätverk ut idag? Vilka riskfaktorer är överhängande barnfamiljer och hur möter kommuner upp?

Vad är en barnvänlig kommun? Hur mäter man barnvänlighet? Finns det regionala skillnader? Hur får man med skolorna och lokalsamhället?

Klicka här för att lyssna på det senaste avsnittet av podcasten Världens bästa skola

Podden är en del av utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation som finansieras av utbildningsstyrelsen och genomförs åren 2020-2022 i Österbotten. Projektägare är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Eva Åstrand leder projektet som helhet och Jenny Teir ansvarar för den del som berör podden.