Världens bästa skola

Det här är podden för dig som är vårdnadshavare, lärare, verkar som beslutsfattare eller annars intresserad av skolan. Inbjudna experter, lärare och elever diskuterar kring ämnen som berör skolan, samhället, eleven och hemmet. Podden är en del av utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation som finansieras av utbildningsstyrelsen och genomförs åren 2020-2022 i Österbotten. Projektägare är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Eva Åstrand leder projektet som helhet och Jenny Teir ansvarar för den del som berör podden.

Alla avsnitt

04.05.2022

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA - Barnvänlig kommun

Poddar från CLL Världens bästa skola Det här är podden för dig som är vårdnadshavare, lärare, verkar som beslutsfattare eller annars intresserad av skolan. Inbjudna experter, lärare och elever diskuterar kring ämnen som berör skolan, samhället, eleven och hemmet. Podden är en del av utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation som finansieras av utbildningsstyrelsen och genomförs åren 2020-2022 i Österbotten. Projektägare är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Eva Åstrand leder projektet som helhet och Jenny Teir ansvarar för den del som berör podden. I det här avsnittet möts Ulf Stenman, VD för svenska enheten vid Kommunförbundet, Jenny Malmsten, kommundirektör i Malax kommun och Marja Lindberg, universitetslärare socialpolitik vid Åbo Akademi i ett samtal som leds av Anna Bertills. De diskuterar bland annat kring följande frågor: Hur mår barn och familjer under och efter en pandemi. Hur ser kommunala stödnätverk ut idag? Vilka riskfaktorer är överhängande barnfamiljer och hur möter kommuner upp? Vad är en barnvänlig kommun? Hur mäter man barnvänlighet? Finns det regionala skillnader? Hur får man med skolorna och lokalsamhället?

04.05.2022

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA - Den lilla människan i reformtider – vem förändrar man vad för?

Poddar från CLL Världens bästa skola Det här är podden för dig som är vårdnadshavare, lärare, verkar som beslutsfattare eller annars intresserad av skolan. Inbjudna experter, lärare och elever diskuterar kring ämnen som berör skolan, samhället, eleven och hemmet. Podden är en del av utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation som finansieras av utbildningsstyrelsen och genomförs åren 2020-2022 i Österbotten. Projektägare är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Eva Åstrand leder projektet som helhet och Jenny Teir ansvarar för den del som berör podden. I det här avsnittet möts Anne Salovaara-Kero, styrelseordförande Österbottens välfärdsområde, Daniel Björndahl, ansvarig kurator, Vörå kommun, Pia-Maria Sjöström, sektordirektör barn för välfärdsområdet och Denice Vesterback, bildningsdirektör Korsholms kommun i ett samtal under ledning av Anna Bertills. De diskuterar välfärdsområden som är en av de största förändringarna på årtionden när det kommer till kommuner, strukturer och hälsovård och funderar kring vilken roll det spelar för den vanliga människan. Ungas delaktighet och hur ungdomar ska höras i välfärdsområdena -hur gör man det och vilken vikt lägger man vid det? Hur mår barn och unga idag? Hur ser man på förebyggande arbetet för de unga - framför allt vad blir bättre? Hur stöder man skolan indirekt?

04.05.2022

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA - Hur ser framtidens skola ut

Poddar från CLL Världens bästa skola Det här är podden för dig som är vårdnadshavare, lärare, verkar som beslutsfattare eller annars intresserad av skolan. Inbjudna experter, lärare och elever diskuterar kring ämnen som berör skolan, samhället, eleven och hemmet. Podden är en del av utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation som finansieras av utbildningsstyrelsen och genomförs åren 2020-2022 i Österbotten. Projektägare är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Eva Åstrand leder projektet som helhet och Jenny Teir ansvarar för den del som berör podden. I det här avsnittet möts Fritjof Sahlström, dekan för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Inger Damlin, förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund och Mikko Ollikainen, riksdagsledamot i ett samtal under ledning av Anna Bertills. De diskuterar framtidens skola med avstamp i byasamhället och uttrycket “Det krävs en hel by för att fostra ett barn”. Vilken är samhället och framför allt lokalsamhällets roll i fostrandet? Hur ser framtidsprognoserna för bildningen ut? Vad krävs av oss på längre sikt? De lyfter också saker alla kommuner behöver veta om bildningen nu och framåt. Vilka prognoser behöver politiker jobba med och hur kan vi som individer, skolelever och familjer agera och reagera? Finns det medel för att utveckla? Hur vill lärarna utveckla framåt?

23.02.2021

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA- Hur ser den ut?

Poddar från CLL Hur ser världens bästa skola ut? Hur kan vi ge framtidstro till barnen? Vilka är styrkorna i det finländska utbildningssystemet? Hur ser Inger och Kurt på den mångkulturella skolan? Vilka råd ger de till vårdnadshavarna? Det här får ni lyss na på i diskussionen mellan Kurt Torsell och Inger Damlin tillsammans med Johanna Stenback i podden. Kurt Torsell är direktör för den svenskspråkiga verksamheten vid Utbildningsstyrelsen och Inger Damlin är förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund. Du kan även få poddavsnittet i textversion, följ bara länken: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/02/Poddavsnitt-7-textfil.pdf

16.02.2021

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA - En respektfull dialog

Poddar från CLL Hur ska skolan och vårdnadshavarna kommunicera med varandra? Varför är det så viktigt med goda relationer? En respektfull dialog är grunden för en fungerande verksamhet. I detta avsnitt diskuterar vi kommunikation, relationer och elevpåve rkan. Du hör eleverna berätta hur de vill att vårdnadshavarna ska vara i kontakt med skolan - lärarna lyfter gärna luren och pratar med familjerna. I expertpanelelen hittar vi Elli Flén som är PR-konsult, Ellen Bos som är gymnasiestuderande och Jenny Haagensen som är projektassistent inom pedagogik vid Åbo Akademi. De samtalar med Johanna Stenback. Poddserien Världens bästa skola bygger på samtal mellan elever, experter och lärare som pratar om aktuella skolfrågor. Du kan även få poddavsnittet i textversion, följ bara länken: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/05/Poddavsnitt-6-textfil-klar.docx

09.02.2021

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA - Med barnet i centrum

Poddar från CLL Tillsammans är vi starkare, det gäller även arbetet kring elever och samarbetet mellan hem och skola. Att hitta en fungerande verksamhet där skolan och hemmet kan jobba tillsammans, att inkludera alla elever oberoende av bakgrund och hemspr åk. Möt Petra Högnäs, projektledare vid Hem och skola, Camilla Nordberg akademilektor i socialpolitik vid Åbo Akademi och Thuy Luu, samhälls- och hälsokommunikatör i Närpes i samtal kring detta med Johanna Stenback. Lärare berättar om fint samarbete med hemmen och elever ger sin syn på när föräldrarna ska komma till skolan. Du kan även få poddavsnittet i textversion, följ bara länken: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/02/Poddavsnitt-5-textfil.pdf

02.02.2021

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA -Konsten att hantera förändringar och komma igen

Poddar från CLL Vad handlar resiliens om egentligen? Lyssna på våra gäster Christin Furu (projektforskare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi) och Petra Bengs (enhetschef för Resurscentret Föregångarna) i samtal med Johanna Stenback. Behöver man alltid kunna vända alla motgångar till något gott? Eleverna och lärarna berättar hur de ser på begreppet och hur man kan jobba med det i skolan. Du kan även få poddavsnittet i textversion, följ bara länken: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/02/Poddavsnitt-4-textfil-Resiliens.pdf

02.02.2021

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA -Resiliens

Poddar från CLL Resiliens- att hantera förändring och komma igen. Vad handlar resiliens om egentligen? Behöver mna alltid kunna vända alla motgångar till något gottt? Elever och lärare berättar hur de ser på begreppet och hur man kan jobba med det i skolan . Christin Furu är psrojektforskare i småbarnspedagogik vid FPV/Åbo Akademi och Petra Bengs är enhetschef för resurscentret föregångarna och ordförande för Finlands Chiari- och syringomyeliförening rf.

26.01.2021

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA - Alla borde ha någon de kan lita på

Poddar från CLL Hur mår eleverna idag och hur trivs de i skolan? Våra kloka elever i panelen har fina förslag på hur de kan stödja andra. De tipsar också om hur man som elev kan göra om något bekymrar i skolan eller hemma. Tänk att en mormor kan ha något g emensat med en skolcoach! Du får veta vad en skolcoach är och hur experterna ser på välbefinnandet idag. I detta avsnitt möts Katarina Alanko (projektforskare i psykologi vid Åbo Akademi), Heikki Kurkiala (familjepsykoterapeut och speciallärare) och Anna Österberg(skolcoach)i samtal om bland annat detta. Du kan även få poddavsnittet i textversion, följ bara länken: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/02/Poddavsnitt-3-textfil.pdf

19.01.2021

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA - Ta tillvara dina styrkor

Poddar från CLL Erika "Kika" Fogelberg och Jeanette Lönn är båda klasslärare med erfarenhet av och kunskap om positiv psykologi. Kika har utbildat inom området för Folkhälsan och Jeanette använder sig av det i sitt arbete som klasslärare. Hör Kika och Jean ette berätta om effekterna av att man arbetat med positiv psykologi i skolan och elevernas upplevelser av det. Du kan även få poddavsnittet i textversion, följ bara länken: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/02/Poddavsnitt-2-textfil.pdf

12.01.2021

VÄRLDENS BÄSTA SKOLA - Vi har ALLA superkrafter

Poddar från CLL Vad har stjärnkocken och Robinsonvinnaren Mikael Micke Björklund och specialläraren och forskaren Maria Rönn-Liljenfeldt gemensamt? Båda har erfarenhet av specialpedagogik och i det här avsnittet kan du bland annat höra hur man vänder en mo tgång till en superkraft. Vad kan du som förälder göra om du är orolig över ditt barns skolgång? Vi får också höra hur man kan jobba inom specialpedagogiken idag. Du kan även få poddavsnittet i textversion, följ bara länken: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/01/Poddavsnitt-1-textfil.pdf