Världens bästa skola är podden för dig som är vårdnadshavare, lärare, verkar som beslutsfattare eller annars är intresserad av skolan. Inbjudna experter, lärare och elever diskuterar ämnen som berör skolan, samhället, eleven och hemmet.

Det första avsnittet publiceras 16 maj och handlar om hur framtidens skola ser ut. I det här avsnittet möts Fritjof Sahlström, dekan för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Inger Damlin, förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund, och Mikko Ollikainen, riksdagsledamot, i ett samtal som Anna Bertills leder.

De tar avstamp i bysamhället och uttrycket "det krävs en hel by för att fostra ett barn". Vilken är samhällets och framför allt lokalsamhällets roll i fostrandet? Hur ser framtidsprognoserna för bildningen ut? Vad krävs av oss på längre sikt?

De lyfter också saker alla kommuner behöver veta om bildningen nu och framöver. Vilka prognoser behöver politiker jobba med och hur kan vi som individer, elever och familjer agera och reagera? Finns det medel för att utveckla? Hur vill lärarna utveckla?

Klicka här för att lyssna på podden. 

Podden är en del av utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation som finansieras av Utbildningsstyrelsen och genomförs  2020–2022 i Österbotten. Projektägare är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Eva Åstrand leder projektet som helhet och Jenny Teir ansvarar för den del som berör podden.

Kommande avsnitt av Världens bästa skola

  • 16 maj Hur ser framtidens skola ut?
  • 23 maj Barnvänlig kommun. Ulf Stenman, vd för svenska enheten vid Kommunförbundet, Jenny Malmsten, kommundirektör i Malax kommun, och Marja Lindberg, universitetslärare i socialpolitik vid Åbo Akademi. Anna Bertills leder samtalet.
  • 30 maj Den lilla människan i reformtider – vem förändrar man vad för? Anne Salovaara-Kero, styrelseordförande för Österbottens välfärdsområde, Daniel Björndahl, ansvarig kurator i Vörå kommun, Pia-Maria Sjöström, sektordirektör för barn i välfärdsområdet, och Denice Vesterback, bildningsdirektör Korsholms kommun i ett samtal som Anna Bertills leder.