Från 1 februari till slutet av månaden förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster där antalet deltagare överstiger 20. Det slår regionförvaltningsverket fast på fredagen.

Besluten gäller inte privata sammankomster och begränsningarna lättas alltså något för de allmänna. 


Samtidigt förlängs restriktionerna för användning av lokaler fram till 28 februari. De som ansvarar för användningen av lokalerna måste ordna verksamheten så att det går att förhindra risk för smitta mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap.  

Det kan bland annat handla om att begränsa antalet sittplatser eller ordna så att besökarna deltar i olika omgångar. Det finns ändå inte några krav på specifika avstånd. Beslutet gäller bland annat affärer, idrottshallar, bibliotek, museer och teatrar. 

Efter att ha fått ett skriftligt utlåtande från välfärdsområdet ska regionförvaltningsverket bedöma behovet av att stänga lokaler.