Hon är egentligen ytterst försiktig med att ge intervjuer. Så gott som alltid är svaret nej. Så var det även denna gång. Men när samtalet skulle handla om unga och framtiden blev svaret jakande. 

Enligt Björkenheim själv har de allra största händelserna i livet inträffat genom en slump. Men parallellt har hon alltid levt enligt en medveten strategi där livslångt lärande är en av grundpelarna. Att våga leva och ständigt lära sig nya saker har varit och är Björkenheims främsta drivkrafter i livet. 

Idag är hon utvecklingsdirektör på Vasaregionens utveckling, Vasek, och har en central roll i massiva projekt som Kvarkenfärjan och etableringen av en batterimaterialfabrik i Vasa. 

Intervjun är inspelad på Orisbergs herrgård, Storkyro,  i början av juni 2021. 

Du hittar avsnittet på: HSS Medias lyssnasajtSpotify, Apple Podcasts och Podbean

 

Listen on Apple Podcasts