En person vid boendeenheten Buketten i Korsnäs har smittats av coronaviruset. Det bekräftades på lördag kväll. Fyra personer är i karantän fram till 18 februari. 

Eftersom enheten är liten vill man inte specificera om den smittade tillhör personalen eller är en av de boende. De som bor där har egna lägenheter och därför har alla inte exponerats. 

Även om karantänen inte gäller hela boendet går man från kommunen ut med en stark rekommendation om att alla besök ska undvikas under karantänstiden. Om man trots allt vill besöka en anhörig på boendet uppmanas man kontakta personalen på förhand så att besöket kan ordnas på ett tryggt sätt.