Nämnden oenig om lärarval skulle tas om eller inte – blev jämn omröstning

Lokalt

Varg tog sig in i Anders Norrbacks fårhage – jagades bort av grannar

Lokalt

Ska en ungdomsgård vara i Närpes centrum eller ute i en by? – "Spontant känner jag centrum"

Lokalt

Efter 12 år får de inviga Björklidens vindkraftspark – "Vi har varit positiva hela tiden"

Ekonomi

Kasköpolitiker begrundande stadens usla ekonomi – "Det här är en ödesfråga"

Lokalt

Metallskrot får hanteras i Finby och två hus befrias från kommunalt avlopp

Lokalt

Botniarosk gör en ny upphandling – "Vi följer domstolens beslut"

Ekonomi

För 40 år sedan blev en då 20-årig Bo Snickars företagare: "Det behövs en förstående familj"

Ekonomi

Tvära kast i vädret har varit utmanande för humlorna – "Generellt är det ett sämre år"

Lokalt

De lokala sophanteringsföretagen fick rätt i marknadsdomstolen – Botniarosk måste ta om upphandling

Lokalt

Ungdomsgård fick Närpespolitikerna att diskutera – "Varför ska den vara i centrum?"

Lokalt

Kaskö anlitar fastighetsmäklare för att få tomter sålda

Lokalt

De första har flyttat in i de nybyggda radhusen – "Det är absolut störst efterfrågan på bostäder i centrum"

Ekonomi

Kaskö vill köpa integrationstjänster från Suupohja – utesluter Närpes på grund av språk

Lokalt

Kasköstyrelsen ändrar inte på sitt beslut om rektorstjänst

Lokalt

Hur lätt är det att hitta hyresbostad i Sydösterbotten? – Vi hittade 50 annonser

Ekonomi

Närpesskogar ska inventeras både från luften och på marken

Lokalt

Förslag: Överklagan mot inrättandet av gemensam rektorstjänst avslås

Lokalt

Kaskö inleder rekryteringen av rektor och daghemsföreståndare

Lokalt

Övermarkbo blir ny bildningssekreterare i Kaskö

Lokalt

Bad i gamla grustag skiljer sig inte från bad på andra ställen – "En konstgjord insjö"

Lokalt

Föräldraföreningen överklagar beslutet om gemensam rektor i Kaskö

Lokalt

Krisjouren rycker ut för att ge hjälp när olyckor inträffar

Lokalt

Daghemsföreståndaren i Kaskö har sagt upp sig – staden söker en ny

Lokalt

Sommarens asfalteringsarbeten hoppar över Närpes centrum – men det finns planer på att få också den vägen i skick

Lokalt

44 kommunalbesvär på fem år i Kristinestad – 8 i Närpes och Kaskö tillsammans

Lokalt

Väsentliga brister i Koppö Energias miljöutredningar anser NTM-centralen – måste kompletteras

Lokalt

Kristinestadsföretag åtalas för miljöförstöring – lagrade hundratals ton avfall utan tillstånd

Lokalt

Korrigerad: Kristinestad närmar sig klimatneutralitet – i Närpes är utsläppen tio gånger så stora

Lokalt

Växthus i Pörtom har nästan 2 000 solpaneler – "Så minimeras gurkornas klimatavtryck, och tekniken blir bara bättre"

Ekonomi

Klart: Svenska och finska skolor får gemensam rektor – nu inleds samarbetsförhandlingar med berörda

Lokalt

Stadens ledning fick försvara modell med gemensam rektor – "Vem ska bort?"

Lokalt
BILDER

Hård vind gjorde det utmanande hitta oljeläcka utanför Kaskö – den här gången var det bara övning

Lokalt

Ännu inget beslut om gemensam rektor i Kaskö – först ska föräldrarna informeras

Lokalt

Nu är det stopp för de tunga transporterna på Bäcklidvägen – "Vi var tvungna"

Lokalt

Planerna på gemensam rektor går vidare – trots motstånd från svenskt håll

Lokalt

Närpes stad är också missnöjd med nya sopupphandlingen – men Botniarosks styrelse försvarar den

Lokalt

Lokala sophanteringsbolag mycket kritiska till Botniarosks upphandling: "Det blir dyrare både för företagen och konsumenterna"

Lokalt

Över hundra utlåtanden och åsikter om havsvindkraft utanför Närpes – många privatpersoner kritiska

Ekonomi

Förvaltningsdomstolen avvisade tvist mellan Söfflärare och Närpes stad

Lokalt

Amanda ska få fart på äldre Närpesbor: "Det är något jag brinner för"

Lokalt

Kaskö får betala 220 000 euro för att säga upp förskolans baracker i förtid – men det blir ändå billigare i slutändan

Lokalt

Svenska sektionen stöder inte modell med gemensam rektor för Kaskös skolor – "Varför ändra på ett fungerande koncept?"

Lokalt

Ny vd har avfallshantering som specialområde – och var bland annat med och byggde Stormossen

Ekonomi

Det gick som väntat – jäv fick Kaskö att häva tekniska nämndens beslut utlysa ett jobb

Lokalt

Sannfinländsk politiker börjar arrangera vår- och strömmingsmarknaden i Kaskö

Lokalt

Kaskö vill säga upp avtalet för förskolebaracken – barnen får flytta in i vårdcentralens gamla rum

Lokalt

Hittade du inte artikeln du sökte?

Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv.

Till arkivet