Undvik att resa och fira jul i endast ett litet sällskap på högst tio personer. Det är rekommendationen från Österbottens coronasamordningsgrupp till invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt inför julen.

Gruppen betonar vikten av att man faktiskt håller firandet till ett och samma sällskap på högst tio personer under hela julen, för att minimera risken för smittspridning. 

"Med tanke på spridningen av coronaepidemin är det mycket viktigt att vi begränsar antalet kontakter genom att vistas tillsammans i samma sällskap", skriver gruppen i ett pressmeddelande på fredag eftermiddag.

Begränsningen på tio personer inkluderar även barn.


Anvisningar för den som ändå reser

Allt onödigt resande bör undvikas under jultiden, säger coronagruppen, men konstaterar att det ändå är förståeligt att många känner att det i år är extra viktigt att få träffa sina nära och kära och därför kommer att röra på sig i viss mån.

För att man ska kunna resa på ett sätt som beaktar dels ens egen men också ens näras och andra människors säkerhet har gruppen nu utarbetat ett antal reserekommendationer (se faktarutan).

Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendationer och anvisningar för resande

  • (Texten är ett utdrag från sjukvårdsdistriktets webbplats)
  • "Inför resan: Ta reda på epidemiläget och vilka anvisningar som gäller för den ort eller det land du ska besöka och följ de lokala och eventuellt striktare anvisningarna. Försäkra dig också om att både du själv och de du ska träffa är friska. Res inte om du är sjuk, åtminstone inte utan ett negativt coronaprovsvar. Om du är på väg utomlands ska du se till att du har en bra reseförsäkring.
  • Under resan: Kom ihåg de grundläggande principerna för hur du skyddar dig själv och andra: säkerhetsavstånd, munskydd och handhygien. Undvik grupper och övriga risksituationer. Försök spara butiksbesöken till utanför rusningstid. Kom ihåg att skydda dig själv och andra enligt de grundläggande principerna då du besöker restauranger, och överväg besök på barer och nattklubbar noga. Ta direkt kontakt med coronaprovtagningen på orten om du får minsta lilla symtom och försäkra dig om att du själv får provsvaret. I väntan på provsvaret ska du undvika sociala kontakter.
  • När du återvänder från resan: Tänk på att du eventuellt bär på coronaviruset och därmed kan smitta andra. Den här risken har du förstås själv minskat då du följt rekommendationerna, men andras handlingar kan tyvärr förstöra resultatet av dina exemplariska handlingar.
  • På grund av detta är det av yttersta vikt att du kommer ihåg följande då du återvänder till Österbotten: Håll säkerhetsavstånd, använd munskydd och ha god handhygien. I alla lägen rekommenderas att man undviker fysiskt, socialt umgänge i tio dagar (det vill säga är i frivillig karantän) då man återvänder från en resa. Vi rekommenderar även distansarbete i mån av möjlighet. Det är av yttersta vikt att du söker dig till coronaprovtagning vid minsta lilla symtom, sjukdomen är mycket lömsk och man kan vara sjuk och sprida smittan vidare utan att själv veta om det."
 
Coronasamordningsgruppen betonar att rekommendationerna gäller i alla kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt, såväl de som befinner sig i spridningsfasen av epidemin som de som är i accelerationsfasen.

Läs också: Fem kommuner i Vasasjukvårdsdistrikt i spridningsfasen

"Även om en del av kommunerna i regionen fortfarande befinner sig i accelerationsfasen så är det viktigt att vi alla i Österbotten följer de givna rekommendationerna i förebyggande syfte. I höst var vi redan en gång i ett läge där smittfallen ökade med fördröjning även i kommuner där läget till en början verkade lugnt", säger sjukvårdsdirektör Marina Kinnunen, som leder coronasamordningsgruppen, i ett pressmeddelande.

De rekommendationer som givits redan tidigare har också förlängs fram till den 17 januari (se alla rekommendationer på sjukvårdsdistriktets webbplats).