Vasa sjukvårdsdistrikts direktör och coronasamordningsgruppens ordförande Marina Kinnunen säger att fem av distriktets kommuner uppfyller kriterierna för samhällsspridning. Dessa kommuner är: Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa och Nykarleby. Övriga delar av distriktet befinner sig fortfarande i accelerationsfasen. 

Beskrivningen för fasen för samhällsspridning är mycket hög risk för spridning eller att smittan på allvar fått fotfäste i samhället. 

– Incidenstalen är ganska höga i de fem kommunerna och antalet nya fall uppstår i sådan takt att läget i mitten av sjukvårdsdistriktet är oroväckande och ganska oklar för tillfället. Men jag vill understyrka att risken fortfarande är hög i hela regionen, säger Kinnunen. 

Även om de fem kommunerna uppfyller kriterierna för samhällsspridning fattade gruppen inga nya beslut om skärpta åtgärder eller rekommendationer för kommunerna. Kinnunen förklarar varför:

– Vi väljer att inte skärpa något i nuläget. Snart är det jul och exempelvis många hobbyverksamheter tar paus. För de som fortsätter gäller begränsningen på tio personer. Den rekommendationen gäller i hela sjukvårdsdistriktet. 

Samtliga gällande rekommendationer har förlängts till den 17 januari. Kinnunen säger att man kontinuerligt utvärderar coronaläget och coronasamordningsgruppens följande möte är inprickat nästa veckas tisdag. I dag bekräftades åtta nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 invånare i distriktet är i dag 41. 

I går beslöt Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland att från och med tisdag (22.12) får inte fler än tio personer samlas, och även då ska alla säkerhetsåtgärder vara på plats. En kraftig rekommendation är dessutom att undvika samlingar helt och hållet, om de inte är alldeles nödvändiga. Begränsningen på tio personer sträcker sig till den 17 januari.

 
I hela landet har antalet patienter som vårdas för covid-19 har stigit under hösten.

Den andra vågen tog fart i början av hösten.