Åtta nya fall av covid-19 bekräftades i Närpes på lördagen och ytterligare ett på söndagen. Då bestämdes att Finby daghem sätts i karantän efter att anställda där visat sig ha smittats av viruset.

Och ett annat besked på söndagen är att Närpes gymnasium övergår till undervisning på distans.

Enligt ett pressmeddelande som stadens bildningsdirektör Åsa Snickars skickade ut på söndagen finns ingen känd, konstaterad smitta bland personal eller studerande i gymnasiet. Men smittspridningen finns nu hos den arbetsföra befolkningen och efter lördagens bekräftade fall är incidenstalet i Närpes just nu högre än för hela sjukvårdsdistriktet. 

Därför har man med kort varsel i samråd med smittskyddsläkare bestämt att gymnasiet och folkhögskolan Söff i Yttermark övergår till distansundervisning redan från måndag . Distansperioden gäller i två veckors tid.

I pressmeddelandet uppges att staden därmed följer Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation. 

Ministeriet har rekommenderat att man allvarligt ska överväga att övergå till distansundervisning i gymnasier och i läroanstalter inom den fria bildningen (såsom folkhögskolor) om man befinner sig i spridningsfasen. 

Elever i gymnasiet i Närpes har uttryckt oro över att skolan håller fast vid närstudier trots att smittan sprider sig i lokalsamhället. 


Incidenstalet inom sjukvårdsdistriktet har sjunkit den senaste veckan, men flera kommuner visar nu en klar ökning, bland annat Närpes. Incidenstalet visar antalet nya fall per 100 000 invånare under en 14 dagars period.

Under de senaste fem dagarna har 18 nya fall av covid-19 bekräftats i Närpes.

Så här ser de senaste dagarnas rapport över antalet bekräftade fall av covid-19 i Närpes ut: 7 på onsdagen, 2 på torsdagen, 0 på fredagen, 8 i går lördag och ytterligare ett fall i dag, söndagen 25 oktober.