På lördag bekräftades åtta nya fall av coronasmitta i Närpes vilket ledde till att ytterligare 90 personer sattes i karantän. Cirka 60 av de här fallen har anknytning till Finby daghem där några i personalen testat positivt för covid-19. 

– Vi har beslutat att sätta samtliga barngrupper och personal i karantän, säger ledande läkare Anna-Maria Sandberg i ett pressmeddelande.

Finby daghem är stängt fram till 2 november. I de flesta fall handlar de nya fallen om kända smittkedjor. 

På lördag kom också de sista provsvaren från serviceboendet Villa Alina och Efraim som också varit i karantän sedan coronasmitta konstaterats där förra helgen. Samtliga test var negativa och karantänstiden för de boende tar slut på måndag. 

Anna-Maria Sandberg påminner om att karantän innebär att man ska undvika närkontakt med personer utanför hemmet. Man får gå ut bara man inte går nära andra människor. Däremot får man inte gå till exempel till arbete, skola, daghem, hobbyer eller affären, eller bjuda hem gäster.

Om man under sin karantänstid börjar få symtom på coronasmitta ska man snarast ta kontakt med vårdbedömningen.