Den okontrollerade ökningen av coronasmitta har stannat av på Vasa sjukvårdsdistrikts område. Det gör att Regionförvaltningsverket kan lätta litet på bestämmelserna för november månad.

Hela oktober gäller fortfarande beslutet att det är förbjudet att ha fler än tio personer på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Samma gräns gäller även i november, men nu med tillägget att man får vara upp till 50 personer på samma ställe bara man kan garantera säkerheten. Det betyder i praktiken att det är möjligt att hålla avstånd och sköta handhygienen.


Läget i Vasa sjukvårdsdistrikt är fortfarande sådant att man där bör vara försiktigare än i andra områden, uppger Regionförvaltningsverket. I Mellersta Österbotten och Södra Österbotten är gränsen för antalet deltagare i tillställningar fortfarande 50 i november, och kan man garantera säkerheten kan de vara fler än så.

Enskilda kommuner kan besluta om striktare regler om så krävs.