De som får sitt dricksvatten från Övermark vattenandelslag måste koka det innan det används i matlagning. De vattenprover som togs på tisdagen visar nämligen att vattnet innehåller kolibakterier och koliforma bakterier, ett tecken på att det är förorenat av avföring. Därmed kan dricksvattnet innehålla sjukdomsalstrande mikrober.

Nu uppmanar Västkustens miljöenhet att allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i minst fem minuter.

I ett pressmeddelande skriver miljöenheten att kloreringen av hushållsvattnet inleds och att lukten av klor kommer att kännas tydligt.

Klor dödar skadliga mikrober men orsakar inte sanitära olägenheter utan tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Det går att tvätta sig som normalt med vattnet.

Fler prover tas på torsdag.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare, fram tills att ny information ges.

Det har varit problem med vattnet i Övermark också tidigare, bland annat i höstas. Då var bakterieförekomsten så liten att det inte behövde kokas utan det räckte med klorering. Men det fick i alla fall den familj vi träffade då att kånka hem vattendunkar från affären.