Ett femtiotal svar har kommit in hittills på Sydins enkät om barns motionsvanor och att döma av svaren ser det riktigt bra ut på den fronten i Sydösterbotten.

70 procent av de som svarat upplever att deras barn rör på sig tillräckligt och över 60 procent säger att barnen kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet varje dag.

Bara 11 procent säger att deras barn fått eller är rädda för att barnet ska få hälsoproblem av för lite fysisk aktivitet.


En titt på de öppna svaren
visar också att en stor del av de som svarat har väldigt aktiva barn som rör på sig en hel del och utövar flera idrotter. Många av de som svarat uppger också att de själva rör på sig och försöker vara ett gott exempel för sina barn. Strax över 50 procent säger att de når upp till den rekommenderade mängden motion för vuxna.

En kvalificerad gissning är att det till stor del är personer från fysiskt aktiva familjer som svarat på enkäten. Det är vi förstås väldigt glada för men vi skulle gärna få in svar från olika typer av familjer.

Det finns tid ännu att svara på enkäten. Vi stänger den i början av nästa vecka. Du hittar enkäten här.