Enligt de senaste resultaten från Move-mätningarna har omkring 40 procent av barnen i årskurserna 5 och 8 så dålig fysisk funktionsförmåga att det kan ha en skadlig inverkan på deras hälsa. För pojkarna i Kristinestad ligger den här andelen över 60 procent, pojkarna på årskurs 5 i Närpes närmar sig lika höga siffror.

Urvalet i Sydösterbotten är visserligen litet vilket kan ge stora avvikelser men oavsett är andelen väldigt hög både nationellt och lokalt.

Move-mätningarna görs årligen och även om 2023 nationellt var något bättre än 2022 har trenden över tid varit nedåtgående.

Men hur ligger det egentligen till med de sydösterbottniska barnens motionsvanor? Är det så illa som Move-mätningarna antyder eller håller de igång? Eller har vi kanske en tudelning med både väldigt aktiva barn och barn som rör på sig allt för lite?

Det här vill vi försöka få en bild av med hjälp av en enkät som främst är riktad till föräldrar med minderåriga barn. Andra som känner att de har insikt i saken får förstås också svara om de vill.

Du hittar enkäten här.