64 procent av de som svarat på Sydins enkät hittills har barn och är nöjda med det och ytterligare 14 procent vill ha barn även om de ännu inte har.

18 procent uppger att de inte vill ha barn, åtminstone inte just nu. 3 procent har svarat att de har barn men inte ville ha det.

18

procent uppger att de inte vill ha barn

Den vanligaste orsaken till att inte ha barn bland de som svarat på enkäten är att man vill ha tid för annat på sin fritid. Det här följs av att man vill satsa på karriären och att man inte vill utsätta ett barn för en osäker framtid.

I enkäten har inte specificerats vad den osäkra framtiden för världen består av utan det är upp till respondenten att göra sin egen tolkning. Men det kan till exempel handla om klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald, rädslan för krig och oroligheter eller ekonomisk osäkerhet.

I Befolkningsförbundets färska familjebarometer var det just klimatkrisen som seglade upp som en av de större orsakerna till att inte vilja ha barn.

På tisdagen har närmare 300 personer svarat på vår enkät men det finns tid ännu. Vi låter den vara öppen några dagar till och sedan börjar vi sammanställa resultaten till artiklar. Den stora merparten som svarat är kvinnor och under 40 år.

Du hittar enkäten här.

Enkäten är nu stängd. Uppdaterat 30 januari kl. 8.20.