Det finns fortfarande mycket coronasmitta i Österbotten. Sedan förra tisdagen har över 2500 nya smittfall konstaterats, och det endast vid den officiella provtagningen. De hemmatester som österbottningarna i första hand rekommenderas ta nu är inte medräknade i den officiella statistiken.

I den färska veckorapporten från Österbottens coronasamordningsgrupp uppges nu 36 coronarelaterade dödsfall ha inträffat i regionen sedan pandemins början. Det är fem fler än i förra tisdagens rapport. 

25 personer behöver i nuläget vård på grund av covid-19. Av de 25 är det en patient som vårdas på intensiven och 13 på vårdavdelningar på Vasa centralsjukhus. Elva personer vårdas på sjukhusavdelningar inom primärvården.


Kan få konsekvenser för icke-brådskande vården

Eftersom behovet av sjukhusvård fortsättningsvis är stort har man blivit tvungen att anvisa omfattande personalresurser till vården av coronapatienter, skriver coronagruppen i tisdagens rapport. Dessutom härjar sjukdomen även bland vårdpersonalen vilket påverkar kapaciteten inom hälso- och sjukvården och vilket i sin tur kan få konsekvenser för den icke-brådskande vården.

"Coronaviruset ställer nu till utmaningar för olika serviceformer, och därför rekommenderar vi också att alla ska skaffa sig ett fullgott vaccinationsskydd. Förutom att det skyddar mot allvarliga sjukdomsformer påverkar det även bärkraften inom hälso- och sjukvården", säger Österbottens välfärdsområdes direktör Marina Kinnunen, som också leder coronasamordningsgruppen.


Nya vaccinrekommendationer för 12–17-åringar

Välfärdsområdet har nu, i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) färska linjedragning, uppdaterat rekommendationen om en tredje vaccindos för 12–17-åringar. Nu rekommenderas alltså de 12–17-åringar som hör till riskgrupper att ta en tredje spruta när det gått sex månader efter att man fått den andra. Möjligheten till en tredje vaccindos erbjuds även för de 12–17-åringar som inte hör till riskgrupper om det är nödvändigt av andra skäl, till exempel på grund av resor.

Den starka rekommendationen om användning av munskydd gäller fortsättningsvis i Österbotten då man befinner sig i offentliga utrymmen, kollektivtrafiken och på platser där det är svårt att hålla ett tryggt avstånd till andra människor.