Nu rekommenderas distansarbete i Österbotten igen. Rekommendation är i kraft från och med i dag, den 7 december, och fram till nyår. Det meddelar Österbottens coronasamordningsgrupp, som möttes tidigare i dag.

Rekommendationen är i enlighet med regeringens riksomfattande rekommendation om att arbetsplatser i områden med samhällsspridning ska övergå till distansarbete om det är möjligt med arbetsuppgifterna. Enligt coronagruppen uppfyller Österbotten/Vasa sjukvårdsdistrikt fortfarande de kriterier som fastställts för områden med samhällsspridning.

Enligt statsrådets rekommendation ska nu alltså anställda inom den offentliga sektorn, som har uppgifter som tillåter distansarbete, jobba på distans så mycket som möjligt. Samma rekommenderas också inom den privata sektorn.

På arbetsplatser där man inte kan jobba på distans, ska arbetet organiseras på ett sådant sätt att man minskar på närkontakterna och på övriga riskfaktorer .


Munskydd rekommenderas

Coronagruppen konstaterade på sitt möte att läget i Österbotten är stabilt, men fortfarande allvarligt:

"Läget i landskapets norra delar har lugnat ner sig och även i de södra delarna av landskapet håller den rikliga smittspridningen att lugna ner sig. I det mellersta området av landskapet, det vill säga i Vasatrakten, har man under den senaste veckan haft rikligt med smittfall, varav en del har lett till exponeringar i bland annat skolor", skriver gruppen i ett pressmeddelande.

Den starka rekommendationen om att använda munskydd är också i kraft till slutet av december. Coronagruppen påminner om att munskydd är ett effektivt och lätt sätt att förhindra att coronaviruset sprids under julens många olika sammankomster och fester.

Gruppen uppmanar också invånarna att gå och testa sig med låg tröskel, det vill säga redan om man har lindriga symptom.

Begränsningen av offentliga sammankomster med över 100 personer, som Regionförvaltningsverket fattat beslut om, är i kraft till den 19 december.