Att beröva en annan människa hennes ekonomiska oberoende är ett effektivt sätt att utöva makt och det har ett namn: ekonomiskt våld.

Ekonomiskt våld innebär situationer där förövaren kontrollerar, berövar eller förstör den andras ekonomiska resurser i syfte att försämra dennes ekonomiska självständighet eller för att själv gynnas ekonomiskt. 

Ekonomiskt våld ses oftast som en våldsform i parförhållanden men det kan också förekomma gentemot till exempel barn, föräldrar och mor- och farföräldrar. Vasa mödra- och skyddshem deltar i projektet Känn det ekonomiska våldet (2021-2024) som utvecklar nya, mångprofessionella hjälpmodeller för dem som upplever ekonomiskt våld. 

Så vad är egentligen ekonomiskt våld och vilka följder kan det få i par- och familjerelationer? Det är några frågor som diskuteras i det avsnittet som VBL:s journalist Ida Erikson medverkar i. 

Det senaste avsnittet av nyhetspodden Bakom rubrikerna hittar du på HSS Medias lyssnasajtSpotify och på Apple podcast.

 

Listen on Apple Podcasts