Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) ska nu bedöma om det finns ett behov av att begränsa sammankomster som ordnas inomhus. RFV  meddelar i dag, onsdag, att ett beslut om begränsningar kan fattas tidigast på måndag den 22 november. Det betyder också att dessa skulle träda i kraft tidigast på onsdag den 24 november. 

Med de eventuella nya begränsningarna vill man förhindra en mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupper och trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet. Verksamhetsidkare skulle kunna ta i bruk coronapasset som ett alternativ till begränsningarna. Det betyder alltså att man kan komma in till tillställningar och evenemang om man har ett coronapass.

Ett eventuellt kommande beslut om begränsningar fattas i enlighet med paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverket fattade redan förra veckan beslut om att begränsa sammankomster i landskapen Södra och Mellersta Österbotten. Där har man förbjudit alla offentliga tillställningar som ordnas inomhus med över hundra personer och där det finns läktarplatser där alla deltagare inte har egna sittplatser, samt allsångstillställningar som räknas till offentliga tillställningar.