"Vi är tvungna att enligt smittskyddsläkarens anvisningar stänga skolan i två dagar i förebyggande syfte. Orsaken är hög risk för coronasmitta bland elever och personal", skriver Thommy Bergström i ett meddelande till elever och deras föräldrar.

Beredskapsledningen i Korsnäs följer med läget i kommunen och kommer med nya instruktioner senare. 

"Jag beklagar att detta kan ställa till med problem för familjerna. Vi informerar mera senare," skriver Bergström.