Nu skärps coronarestriktionerna i alla österbottniska landskap. Det är restriktionerna som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som återigen blir strängare, det meddelar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. 

I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten (med undantag för Reisjärvi) får maximalt 20 personer delta i offentliga tillställningar. Beslutet gäller utan undantag och från och med den 2 december.

En begränsning på 20 personer gällde under största delen av november, men då kunde man tillåta större publik om säkerheten tryggades. För en dryg vecka sedan höjdes gränsen till 50 personer.


Men nu är det alltså en strängare regel som gäller. Högst 20 personer får delta på villkoret att säkerheten tryggas under evenemangen vad gäller avstånd, möjlighet till handtvätt och dylikt.

Begränsningen på 20 personer är i kraft i tre veckor tills den 21 december. Restriktionerna gäller inomhus och i avgränsade områden utomhus.

Motiveringen lyder att man vill förebygga att virusspridningen tar fart igen. Därför anses det nödvändigt att begränsa fysisk kontakt människor emellan. 

"Den strängare begränsningen behövs för att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupper och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården", skriver Regionförvaltningsverket i ett pressmeddelande.


Regionförvaltningsverkets beslut om coronabegränsningar kan vara snåriga att tolka. Men högsta chefen, överdirektör Marko Pukkinen, är tydlig när VBL ringer upp.

– Tjugo personer är en absolut högsta gräns för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

I beslutet sägs faktiskt att alla tillställningar och sammankomster inomhus och utomhus förbjuds. Men det beror på juridiken, Regionförvaltningsverket kan bara förbjuda allt, och sedan göra undantag.

Det görs nu genom att gränsen sätts till 20 personer i de österbottniska landskapen. I de flesta delar av Regionförvaltningsverkets område är gränsen tio personer. 

Bortsett från Vasa sjukvårdsdistrikt ökar virusspridningen i samtliga sjukvårdsdistrikt inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Uppdaterad 1.12 klockan 16.39. Begränsningen som träder i kraft är inte alls densamma som i november. Nu kan man inte få dispens från reglerna om säkerheten tryggas.

Uppdaterad 1.12 kl 17.05 med kommentar av Regionförvaltningsverkets överdirektör.