Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har fattat ett nytt beslut om vilka sammankomstbegränsningar som gäller i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland. I december får offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus så länge deltagarnas säkerhet kan tryggas. I november var samma siffra 20. 

Arrangörerna ska trygga säkerheten genom att se till att deltagarna håller tillräckligt avstånd till varandra och genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt. Det här i enlighet med anvisningarna från Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. 

– Situationen är mycket bättre nu än för en månad sedan. Vårt beslut gäller inte privata sammankomster, utan endast allmänna sammankomster, säger Marko Pukkinen, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. 

Den 17 november förlängde Österbottens coronasamordningsgrupp sin starka rekommendation om att man ska avstå från att ordna privata tillställningar för över 10 personer i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Närpes och Nykarleby. Rekommendationen för övriga kommuner är att inte fler än 20 personer samlas privat. Rekommendationerna gäller till åtminstone 2 december. 


Epidemin allas ansvar

Var och en kan med sitt eget agerande hjälpa till att stoppa spridningen av coronaviruset. Regionförvaltningsverket påminner om att coronavirset smittar särskilt lätt vid långvariga närkontakter och att man därför inte ska delta i sociala tillställningar om man har minsta lilla symtom. Vid symtom ska alla närkontakter undvikas. 


Regionförvaltningsverket följer den epidemiologiska utvecklingen i landet och ändrar vid behov tidigare beslut. Det senaste beslutet träder i kraft 1 december och gäller fram till årsskiftet.