Även om antalet nya coronafall sjunker och trenden går i en aning positivare riktning befinner sig Vasa sjukvårdsdistrikt fortfarande i den så kallade spridningsfasen av epidemin. Österbottens coronasamordningsgrupp, som möttes på tisdagen, är orolig för att epidemin nu håller på att spridas till riskgrupper, som vårdhem, och även till skolor.

Gruppen önskar därför att invånarna följer de rekommendationer som gäller i sjukvårdsdistriktet ännu i två veckor. Begränsningarna om att man inte får arrangera tillställningar – vare sig inomhus eller utomhus – för över tio personer är i kraft till den 31 oktober i hela distriktet.

– Det är inte långt till slutet av oktober. Bara vi nu orkar kämpa och följa anvisningarna så kan vi ha ett mycket bättre läge om två veckor, säger Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, i ett pressmeddelande.

"Nu har vi alla tiders chans att visa att vi i Österbotten tillsammans kan vända läget mot det bättre."

Juha Salonen

infektionsöverläkare vid Vasa centralsjukhus

 

Samordningsgruppen uppmuntrar också motions-, idrotts- och hobbygrupper i alla åldrar att orka iaktta begränsningarna. De begränsningar som eventuellt måste införas i november är helt beroende av hur coronaläget utvecklas i Österbotten; om läget blir bättre kan begränsningarna och rekommendationerna stegvis lindras med separata beslut.

– Vi kan var och en bidra till att läget blir bättre genom att sköta om vår handhygien, använda ansiktsmask, iaktta säkerhetsavstånd och iaktta de givna anvisningarna. Nu har vi alla tiders chans att visa att vi i Österbotten tillsammans kan vända läget mot det bättre, säger Juha Salonen, infektionsöverläkare vid Vasa centralsjukhus.


Österbottens coronasamordningsgrupp har fått sitt uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet. Gruppen bedömer alltid epidemiläget ur hela regionens perspektiv och ger vid behov starka rekommendationer som gäller hela regionen.

Gruppen samarbetar tätt med kommunerna och kan vid behov sammankomma snabbt om kommunerna behöver beslut av gruppen. De kommunspecifika begränsninsbesluten fattas ändå från fall till fall i kommunerna eller av regionförvaltningsverket när besluten berör flera kommuner eller hela landskapet.