Skrivtävlingen "Text" riktar sig till unga i Österbotten och handlar om att få orden att leka och läka. Tema för texterna är prestationskrav – men formatet bestämmer du.

Syftet med din text ska vara att belysa dagens press på dig eller en påhittad karaktär – och varför inte på samma gång göra din läsare glad eller arg – men viktigast är att skrivandet inte väcker otrevlig prestationsångest. Prestera i stället en text enligt din dagliga rytm och mående. Du har tid till den tionde september. 

Utvalda texter kommer med författarnas godkännande publiceras av projektets aktörer. Dessutom får vinnaren en Iphone 11, och en prisutdelning hålls i september.  En till Iphone 11 lottas ut bland alla de som sänt in ett bidrag.

– Vår största önskan är att den här tävlingen ska inspirera alla sorters skribenter, inte bara de som annars skriver. Alla är hjärtligt välkomna med, säger Förlagets verkställande direktör Fredrik Rahka. 

Du har med andra ord bara något att vinna. Och vem vet – kanske dina ord smälter samman till en text som får prestationssamhället att krackelera? Du kan välja mellan fri text, novell, dikt, låttext, debattinlägg eller essä.

Skrivtävlingen "Text"

  • För unga i Österbotten som är mellan 13 och 24 år.
  • Tema: Prestationskrav.
  • Texttyp: Fri text, novell, dikt, essä, debattinlägg eller låttext.
  • Tävlingstid: 17.4.2020-10.9.2020.
  • Första pris: Iphone 11 + en till som lottas ut bland alla tävlingsdeltagare.
  • Arrangörer: Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten, Förlaget, Svenska kulturfonden, SÖU, Söfuk, Centret för Livslångt Lärande, Läsambassadörerna och Unga Scenkompaniet.
  • Prisceremoni den 26 september (om coronasituationen tillåter) i Smedsby ungdomslokal med en öppen föreställning av USK:s "Toner av en trimmad förgasare".
  • Text – och frågor – skickas till text@hssmedia.fi.
 

Skrivtävlingen är en del av en större satsning för att väcka läslusten bland unga och unga vuxna. Verksamheten kommer att fortgå under kommande år, och utformas vartefter tillsammans med många aktörer. 

Utgångspunkten är att läsning på många sätt är nyckeln till samhället. Och om unga ska kunna orientera sig i samhället är det viktigt att de kan läsa och förstå innehållet i olika typer av texter. 

– Det är en styrka att vi är så många aktörer som samarbetar. Vi ska genom olika aktiviteter väcka lusten att läsa och skriva, säger en av initiativtagarna Patrik Stenvall som är ledande nyhetschef på HSS Media.

Tre unga berättar i undersökningen

Nu i början av skrivtävlingen kommer också resultaten av den öppna webbenkäten "Sikta mot stjärnorna – Om att aldrig bli nöjd" att presenteras i nyhetsartiklar och intervjuer under de kommande veckorna.