När Österbottens cancerförening började samla in pengar till en PET-röntgenapparat i mars var målet 100 000 euro. Några veckor senare har man fått ihop 250 000 euro.

Det är också så mycket pengar som cancerföreningen lovar att skänka till Vasa sjukvårdsdistrikt. Men insamlingen fortsätter till hösten, så summan kan bli ännu större.

– Vi tror att det kommer mer än, men vi är väldigt nöjda med det stöd vi fått hittills, säger Markku Suoranta, verksamhetsledare för Österbottens cancerförening.

Zoom

Markku Suoranta, verksamhetsledare på Österbottens cancerförening. Foto: Jonas BrunnströmMånga föreningar, privatpersoner, grupper och företag har skänkt pengar. En av de största bidragsgivarna är Aktiastiftelserna i Österbotten. De donerar 50 000 euro.

– Det är en stor ära att få vara med. Det här ger nya möjligheter för Vasa centralsjukhus, säger Ralf Bäckström från Aktiastiftelsen i Vasa.