Vattenytorna i åarna söder om Vasa ligger fortfarande högt, men de väntas inte längre stiga.

Vistelse i översvämmade områden bör undvikas, skriver Närings-, trafik- och miljöcentralen i ett pressmeddelande. Invånare i översvämningskänsliga områden bör förbereda och utrusta sig för även snabbt stigande vattenflöden genom att skydda sin egendom. Det kan finnas skäl att kolla källare och fritidsstugor, uppmanar myndigheter.

Beredskapen förebygger och minimerar översvämningsskador. Anvisningar för egen beredskap inför översvämningar finns bland annat i en webbtjänst.