Den nästan 40 år gamla föreningen Närpes scoutkår läggs ner om inga nya ledare hittas. Och det skulle betyda att 15 barn mister sin hobby.

– Scouting är ju världens största barn- och ungdomsorganisationen där barn och unga bland annat lär sig om sig själva och omvärlden. Var femte finländare har varit eller är scout, det förenar väldigt många, säger Emma Portman från Finlands svenska scouter.

De nuvarande ledarna för Närpes scoutkår kan av olika orsaker inte fortsätta leda kåren. Några har flyttat, andra har småbarn eller är egenföretagare och tiden räcker inte till. Nu behövs därför helt nya krafter som tar över kåren.

Emma Portman från Finlands svenska scouter hjälper till att hitta nya ledare till Närpes scoutkår. De nya ledarna ska få den hjälp och stöd de behöver för att komma igång.

För att kunna hålla kårens veckoprogram rullande behövs minst två ledare, men för att ta hand om kåren som helhet behövs minst fem, men gärna fler. De nya scoutledarna får med sig all utrustning som kåren har i dagsläget, men får själva forma kåren som de önskar.

Under den senaste tiden har kåren träffats två, tre gånger per månad. Beroende på hur många ledare kåren har behöver det inte bli så värst tidskrävande.

– Är det ett gäng som tar på sig det så handlar det om cirka en timme i månaden som man ger av sin tid, säger Portman.

Vem kan bli scoutledare?

– Det finns inte egentligen några krav utan det viktigaste är att man är en trygg vuxen. Det underlättar om man har ett intresse för friluftsliv, men det finns också de som gillar att pyssla och laga mat. Man bidrar med det man själv brinner för.

– Många tror att det bara görs knopar och man sover i tält, men det handlar om så mycket mer än det.

Den 30 november ordnar Portman tillsammans med före detta ledare från Närpes ett informationsmöte för de som är intresserade av att bli scoutledare. Inga beslut behöver tas just då, utan det är mest till för att kolla intresse, ge information och svara på frågor.

Träffen ordnas på församlingshemmet i Närpes, torsdagen den 30 november klockan 18.