Den här veckan har polisen övervakat mopedister i Mellersta och Södra Österbotten. Förra veckan övervakades mopedister i Österbotten.

Den 16 maj miste tretton mopedister körkortet. Samtidigt förlorade 26 mopeder nummerplåt.

Övervakningen gjordes i närheten av skolor på morgonen och eftermiddagen. Polisen hade informerat elever och vårdnadshavare på förhand om att övervakningen effektiveras. Ändå var det många som stoppades.

13

mopedister miste körkortet i tisdags

"Det är mycket oroväckande och sorgligt att det finns så här många olagliga mopeder i trafiken trots att vi informerat om övervakningen på förhand", säger överkommissarie Janne Kangas vid Polisinrättningen i Österbotten i ett pressmeddelande.

Polisen fick tag i elva mopeder som modifierats så mycket att de klassas som motorcyklar. Förarna fick böter och miste körkortet. Vissa av mopederna var så trimmade att de överskred en hastighet på 90 kilometer i timmen.

En moped visade sig också vara stulen från en bilskola.


Den här helgen
, den 19–21 maj, övervakar polisen mopeder och lätta fordon i hela landet. Förutom att kontrollera körkort och fordonen fokuserar polisen på hur trafikregler följs, nykterhet och ljudnivåer.

Polisen inspekterade över 1 000 fordon under motsvarande övervakning i fjol. Saldot: 11 rattfyllerister, 66 förare som saknade behörighet att köra sitt fordon och nästan 300 fordon i bristfälligt skick.

Polisinspektör Tuomo Katajisto säger att man kommer ingripa om oljud stör invånarna. Det här övervakas både inne i städer och i bostadsområden där det tidigare klagats på störande körning.

– Det gäller också runt skolor och parkeringar där mopedister brukar samlas.

När det kommer till dödsfall och skadade i trafiken är ungdomar överrepresenterade i förhållande till åldersklassens storlek. I kollisioner där mopeder är inblandade dör årligen några personer och cirka 300 skadas.

Om man inkluderar kollisioner med mopedbilar och motorcyklar stiger antalet skadade till närmare 1 000 per år.

300

personer skadas årligen i kollisioner med moped

Enligt Katajisto är det viktigt att föräldrar känner till vad barnen kör med och hur de kör. Det gäller att kontrollera mopedens skick.

Katajisto ger några konkreta råd:

– Lyssna. Högt ljud och höga varvtal kan indikera att mopeden har trimmats.

Dolt registreringsnummer borde också få varningsklockorna att ringa.

– Testa bromsarna och se till att lamporna fungerar som de ska.

Föräldrar uppmanas kontrollera skicket på barnens mopeder.

En trimmad moped är kanske inte bara olaglig utan också farlig.

– Om mopeden kan hålla en hög hastighet men inte är utrustad för att köra så fort kan det gå illa, säger Katajisto.

Det är skillnad på att köra 90 kilometer i timmen med en moped och på att köra lika fort med en motorcykel. Alla som trimmar mopeden uppgraderar till exempel inte bromsarna för att matcha den nya hastigheten.

– Därför vill vi övervaka läget. Vi vill försöka öka säkerheten på de fordon som unga använder.