Den överlägset populäraste motionsformen bland dem som hittills svarat på Vasabladets, Österbottens Tidnings och Syd-Österbottens motionsenkät är promenader. Hela 75 procent av dem som svarat på enkäten säger att deras motion består av promenader, men inte enbart promenader utan ofta blandat med andra motionsformer. På god andra plats kommer styrketräning. 

Endast en liten del säger sig följa ett träningsprogram. Men de som har ett skriver att det är det bästa sättet att motivera sig och nå sina målsättningar. 

Hur ser dina motionsvanor ut? Gå in på vår enkät och svara på frågor som rör dina motionsvanor. Du hittar enkäten här.