Alla 125 båtplatser i Oravais hamn är upptagna. Många av dem tillhör lokalbor men även folk från grannkommunerna och till och med Helsingfors har sina båtar förtöjda här. Så hamnen är i fullt bruk.

Skötseln av hamnen ses till stor del till av Oravais båtklubb, en välmående förening med ganska få aktiva medlemmar men med stor vilja att uträtta saker och ting, enligt föreningens ordförande.

– Föreningen mår bra. Vi har många projekt och ännu mer som borde göras, säger ordförande Kjell-Erik Wiik.

Det som inte mår så bra i hamnen är pirerna. De byggdes för tiotals år sedan och sjunker lite för varje år som går. Deras uppgift är att skydda hamnen men:

– Vi önskar vi hade bättre lä, men naturen kan vi inte styra över.

Om vinden först är sydlig för att sedan vända till nordvästlig kan vattnet stiga med en meter och till och med slå över kanten längst in i hamnen, som det gjorde förra sommaren. 

Det här gör det besvärligt för båtarna som ligger förtöjda vid fasta bryggor. Båtarna följer med vattennivån utan att bry sig om hur bryggan ligger. Vid lågvatten kan det vara en meter ner till båten från bryggan.

– Och det är krångligt, speciellt för de lite äldre båtägarna.

Flytbryggorna kommer ut från bryggan längs den södra piren i Oravais hamn som syns i bakgrunden på bilden.


Därför ska Oravais båtklubb nu installera nya flytbryggor vid den södra piren. Det blir en trettio meters brygga och två femton meters bryggor som ska gå ut från piren. Båtplatserna blir inte mer än ett par fler än tidigare, men ombordstigningen och avstigningen blir mycket mer praktisk när också bryggan följer vattennivån.

Flytbryggorna byggs i år men kommer troligtvis i användning först nästa år. 

Men nya bryggor är inte det enda som händer i hamnen. I höst eller vinter kommer ett nytt servicehus att stå klart med toaletter, klubbrum och pentry. Servicehuset byggs i Vörå kommuns regi och Oravais båtklubb betalar sedan hyra för användningen av det.

– Man kan boka klubbrummet och ordna möten där. Vi har själva haft lite dåligt med möteslokaler. Antingen har vi suttit i båthuset som är fullt med grejer eller i grillkåtan, där vi inte kan se varandra ordentligt på grund av skorstenen. 

"Många av holmarna är inte så gästvänliga men Kalkskär är fint. Och så är det trevligt att ta en tur till Särkimo, Nabben, eller åka ut till Hellnäs på en glass."

Kjell-Erik Wiik och Kjell Nybäck

från Oravais båtklubb

 

Servicehuset är efterlängtat. Ordentliga toaletter behövs istället för de bajamajor man hyrt och ställt ut i hamnen. De används också av badgästerna på badstranden intill, där det inte finns toalett. Dessutom använder badgästerna parkeringen i hamnen, eftersom det heller inte finns någon parkering vid stranden.

– De vet ju inte om vad som är kommunens och vad som hör till båtklubben. 

Kjell Nybäck och Kjell-Erik Wiik från Oravais båtklubb ser ännu mycket som borde göras i Oravais hamn.


Nu har man gjort markarbeten för att bereda plats för servicehuset. Grillkåtan ska flyttas för att få till en fungerande helhet. I den helheten finns också campingen som föreningen fixade för ett par år sedan.

– Den har blivit populär. Det är svårt att komma närmare vattnet än så här, säger hamnkapten Kjell Nybäck.

Föreningen har också nyligen gjort en ny grillplats på Groggskär, som är ett populärt tillhåll särskilt vintertid. 

Men duon Kjell och Kjell hinner med mer än talkoarbete. De har båda båtar i hamnen och tar gärna en tur ut på sjön. 

Kjell-Erik Wiik och Kjell Nybäck åker gärna ut på sjön. Skepparhunden Sudden hänger på.


Har ni några smultronställen?

– Många av holmarna är inte så gästvänliga men Kalkskär är fint. Och så är det trevligt att ta en tur till Särkimo, Nabben, eller åka ut till Hellnäs på en glass. 

Hur ser ni på föreningens framtid?

– Den ser väl bra ut men vi hoppas att nån yngre förmåga tar över efter oss snart. I och för sig krävs det väl en pensionär, för det tar mycket tid.