Den omfattande smittspårningen läggs nu på is i Österbotten. 

Smittspårningen har varit en hörnsten i coronaepidemin och hittills har det lyckats bra. Nu blir man dock tvungen att pausa smittspårningen, eftersom fördröjningen vuxit sig för stor.

– Nu överförs mycket ansvar till de personer som får ett positivt testresultat. Vi hinner inte ringa upp alla längre, så den som testat positivt måste själv ta ansvar för att både isolera sig och meddela sina närkontakter, säger Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde, i ett pressmeddelande.

"Ju mindre närkontakter vi människor har, desto mindre är risken för att viruset ska sprida sig."

Marina Kinnunen

 


De närmaste veckorna är det viktigt att alla drar ner på sina sociala kontakter så mycket det bara går.

– Ju mindre närkontakter vi människor har, desto mindre är risken för att viruset ska sprida sig, säger Kinnunen. 

Coronaprovtagningen i Vasa.


Välfärdsområdet uppdaterar också sina anvisningar för när en person ska ta ett test. 

Hittills har invånarna i Österbotten uppmanats att söka sig till coronatest vid minsta lilla symtom. Nu har anvisningarna uppdaterats, numera påverkar vaccinskydd och exponering för viruset.

– Om personen har ett bra vaccinskydd eller inte känner till att hen skulle ha blivit exponerad, kan hen stanna hemma, följa med symtomen och ta ett självtest, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

På Österbottens välfärdsområdes webbplats finns anvisningar för hur man ska gå till väga i olika fall.

"För att göra det enklare att ta ett test håller vi just nu på att starta upp en ny testpunkt i Vasa, dit det går att boka tid. Testningen med tidsbokning finns i första hand till för dem som inte har tillgång till bil."

Marina Kinnunen

sjukvårdsdirektör

 


Ny testpunkt för dem som kommer utan bil

Österbottens välfärdsområde har för tillfället testpunkter i flera kommuner. De största testpunkterna är de utan tidsbokning i Jakobstad och Vasa.

– För att göra det enklare att ta ett test håller vi just nu på att starta upp en ny testpunkt i Vasa, dit det går att boka tid. Testningen med tidsbokning finns i första hand till för dem som inte har tillgång till bil, säger Marina Kinnunen.

Testningen utvecklas också i andra kommuner i välfärdsområdet. 


Vaccinering av 5–11-åringar börjar

Österbottens välfärdsområde börjar erbjuda coronavaccin till barn i åldern 5–11 år.
För vaccinering av barn krävs vårdnadshavarnas samtycke på en skriftlig blankett. En länk till Institutet för hälsa och välfärds blankett finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Tidsbokningen sker antingen via nätet eller per telefon.


Tredje dosen till alla över 18 år

I kommunerna erbjuds vuxna första, andra och tredje dosen coronavaccin. Frågor om coronavaccinationerna kan också riktas till den egna företagshälsovården.

Den som vill ta sin första vaccindos kan antingen boka tid eller besöka ett drop in-tillfälle. Den andra vaccindosen kan ges sex veckor efter den första. Den tredje coronavaccindosen erbjuds alla över 18-åringar då det gått 4–6 månader sedan den andra dosen. Personer i riskgrupp och över 60-åringar kan få den tredje dosen då det gått 3–4 månader sedan den andra dosen.