Panelen består av ungdomarna Frank Björkbacka, Alexandra Wegelius och Alina Östergård. I panelen sitter också kocken Micke Björklund, forskaren och docenten Rasmus Isomaa, psykologen Anna-Maria Hjerpe, skolcoach Lena Granback, doktor Patrik Söderberg och rektor Lena Sjöholm-Fahllund.