Österbottens förbund har i ett ställningstagande formulerat förslag på tre åtgärder för att lösa vargproblemet i landskapet. Förbundet anser att åtgärderna ska vidtas så snart som möjligt. Ställningstagandet är ett resultat av aktiva diskussioner med ansvariga myndigheter.

– Ställningstagandet har redan en tid varit under planering från förbundets sida. Styrelsen tog upp vargfrågan redan på sitt möte för en månad sedan. Vi vill att den här frågan behandlas så fort som möjligt och att den tas på allvar, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Den mest brådskande åtgärden enligt förbundet är att göra tröskeln högre för vargar att söka sig från skogen till tätorter och gårdsplaner. Det innebär att effektivt använda sig av alla tillgängliga medel, från att skrämma bort vargar till att utöva licensbelagd jakt i stamvårdande syfte. Det är också skäl att kritiskt granska på vilka kriterier undantagstillstånd för att fälla en varg beviljas.

Enligt Suomela bör utgångsläget vara att vargen hör hemma i naturen men inte i tätort.

– Åtgärderna borde leda till att vargen blir så pass skygg att den inte skulle komma nära platser där människor bor och vistas.

En annan åtgärd är att så snabbt som möjligt uppdatera uppgifterna om vargstammen, så att de åtgärder som behövs kan sättas in på lämpliga ställen.

För det tredje anser förbundet att man bör initiera en faktabaserad och resultatorienterad dialog och ett informationsutbyte mellan myndigheter, experter, politiker och invånare i landskapet. I ställningstagandet erbjuder sig förbundet att vara arrangör för ett sådant opartiskt diskussionsforum.

Dessutom vill förbundet att lagstiftningen ses över för att tillåta snabbare och effektivare åtgärder som förhindrar att vargen vänjer sig vid människor.

Landskapsstyrelsen godkände ställningstagandet på sitt möte i dag och beslöt att skicka det till myndigheter som ansvarar för frågor som gäller stora rovdjur. Enligt Suomela hoppas man från förbundets sida att vargfrågan tas upp på riksdags- och regeringsnivå.

– Ställningstagandet kommer att skickas till Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksutskottet och alla riksdagsledamöter i Vasa valkrets, säger Suomela.