Mona Söderman

mona.soderman@sydin.fi

Nyhetsbild

Uttern ett av hoten mot kräftorna i Lillån

I år har det gått 20 år sedan samarbetet för Närpes å föddes. Det har också hunnit gå 13 år sedan forsar i åns biflöde Lillån i Övermark restaurerades och fiskar och kräftor planterades ut. Det har visat sig att uttern beskattar kräftbeståndet.

Nyhetsbild

Alla i äldrerådet omvaldes i Korsnäs

Det blev omval över hela linjen då äldre- och handikappråd valdes i Korsnäs. Även ett ungdomsråd har utsetts. Här är medlemmarna.

Nyhetsbild

Farhåga för att byarna i Närpes åsidosätts

I Närpes finns en rädsla för att byarna får blöda om Kaskö blir en del av staden. Man befarar att en fusion med Kaskö sker på byarnas bekostnad.

Nyhetsbild

Lions ställde till med fest – Äldre uppskattade sången och musiken

77 äldre fick lyssna till sång och musik på innergården på Bostället i onsdags. Med anhöriga och vårdare medräknade var det 105 personer som njöt av utomhusfesten i det vackra vädret.

Sju konfirmerades i Korsnäs

Det var konfirmation i Korsnäs kyrka på söndagen. Sju ungdomar konfirmerades.

Nyhetsbild

Nya bostadstomter på Bovägen i Korsnäs

Korsnäs börjar nu bjuda ut tomter på det förstorade bostadsområdet på Bovägen.

Nyhetsbild

Forsman, Gullström och Wegelius leder varsitt råd

Äldreråd, råd för funktionshindrade och ungdomsfullmäktige har valts av stadsstyrelsen i Närpes. Det gäller för de två kommande åren. Här är de nya medlemmarna.

Nyhetsbild

Hoppas på stabilt äggpris vid satsning på frigående hönor

Snart kommer ännu fler värphöns att vandra fritt i hönshus i Nämpnäs. Två hönsfarmare i byn satsar på att utvidga sina anläggningar med frigående höns. Och det är vad marknaden efterlyser.

Nyhetsbild

Enhetsledare ska de heta, de som ansvarar för äldreboenden

Inom äldreomsorgen i Närpes har man använt olika titlar för dem som leder boendeenheterna och enheter inom hemvården. Nu vill vård- och omsorgsnämnden göra systemet klarare och tydligare genom att börja använda samma benämning för ledarna på alla enheter.

Nyhetsbild

Den intensiva trafiken oroar föräldrar

Det har under årens lopp kommit flera påstötar om behovet av en gång- och cykelbana längs Östermarksvägen i Finby. Magnus Pått är liksom andra föräldrar orolig då barnen ger sig ut på den livligt trafikerade vägen.

Nyhetsbild

Staden måste överta vägen för att bygga gångbana

Trots att Närpes stad nu prioriterar en gång- och cykelled längs Östermarksvägen i Finby lär bygget ännu dröja. För att kunna genomföra vägprojektet måste staden först överta vägen av staten. Skolrektorn Staffan Holmberg talar om utpressning.

Nyhetsbild

Hälsohusbygget inleds redan i höst

Bygget av det så kallade hälsohuset i Mosebacke skolcentrum i Finby tidigareläggs. Huset byggs redan i samband med tillbyggnaden av Mosebacke skola.

Nyhetsbild

Handeln tvingar fram övergång till frigående höns - Burhönsens andel i dag 60 procent

Redan tidigare har flera affärskedjor meddelat att kommer att  sluta sälja ägg från höns som hålls i burar. Att också S-gruppen nu sällar sig till samma skara ökar kraven på övergång från burhöns till frigående hönor. Allra senast om fem-sex år sätter de stora kedjorna stopp för ägg från inredda burar.

Nyhetsbild

TB-stationen i Harrström stängs – "Nu har vi fattat beslutet"

Bankkontoret i Harrström hann knappt stängas förrän det är dags för nästa besked om stängning. Nu lägger macken i byn, "Harrström-barin", lapp på luckan.

Nyhetsbild

Närpesborna får tycka till om fusion med Kaskö i invånarenkät

Förslaget i Kaskö är att en rådgivande folkomröstning ska ordnas om en eventuell fusion med grannen. Invånarna i Närpes kommer att höras genom en enkät. Stadsstyrelsen i Närpes är i alla fall av den åsikten. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Nyhetsbild

Efterlyser transport för äldre till dagverksamhet

Alla äldre i Närpes som bor hemma bör ha möjlighet att delta i dagverksamhet och rehabiliteringsgrupper. Det anser äldrerådet, som hoppas att staden ordnar någon form av transport så att de äldre lättare kan delta i förebyggande verksamhet. Och nu får de svar: Det blir en liten subvention av taxiresorna.

Nyhetsbild

Bättre koll på oroväckande skolfrånvaro i Närpes

I Närpes vill man så tidigt som möjligt kunna ingripa mot oroväckande skolfrånvaro. Nu har en plan för hur man ska agera vid till exempel skolk utarbetats.

Nyhetsbild

13 000 tuppar får tak över huvudet i ny kalkonhall

Efter 18 år är det dags att bygga ut Bengts kalkonuppfödning på Pörtmossen i Övermark igen. En kalkonhall med plats för 13 000 tuppar reser sig som bäst på en åker nedanför hemgården.

Nyhetsbild

Mangs kommer att föreslå enkät i fusionsfrågan

Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) i Kaskö kommer att föreslå att invånarnas åsikt i fusionsfrågan ska höras genom en enkät. Fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP) vill ha folkomröstning.

Nyhetsbild

Närpes kan få Kaskö som tredje kapellförsamling

Om Närpes och Kaskö fusioneras följer församlingarna med. Det har tidigare diskuterats att Kaskö skulle bli en kapellförsamling under Närpes.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet