Mona Söderman

mona.soderman@sydin.fi

Nyhetsbild

Fisken får hjälp vid dammen i Hinjärv

Tidigare i år har det varit torrt i dammen vid Hinjärv träsk, men efter de senaste regnen brusar vattnet där igen. Vattnet strömmar också i den nya, moderna fisktrappan. Den ska underlätta fiskens vandring åt båda hållen. Dessutom planterar man ut fisk.

Nyhetsbild

Om det blir kommunfusion - Kaskö kan bli tredje kapellförsamling

En större, tvåspråkig församling med cirka 8.000 medlemmar och högre kyrkskatt i Närpes. Det kan bli verklighet om Kaskö och Närpes går ihop. En möjlighet är att Kaskö blir en kapellförsamling inom Närpes församling.

Nyhetsbild

Församlingsvalet engagerar i Närpes - redan nu har fler röstat än förra gången

Ett livligare och mera spännande församlingsval än vanligt har förutspåtts i Närpes. Så blir det också. Det står redan klart att valdeltagandet stiger. När förhandsröstningen är avslutad har fler röstat än i hela valet för fyra år sedan.

Nyhetsbild

Ger inget förslag för att rädda filialbibliotek: "Får bättre service med bokbuss"

Det blir tydligen inget förslag om tilläggsanslag för att rädda filialbiblioteken i Yttermark och Töjby. Byarnas politiker är nöjda med att bokbussen istället börjar trafikera. Därmed tyder allt på att biblioteken stängs.

Sjukvården dyrare i Närpes

Kostnaderna för specialsjukvården har under året ökat i Närpes. Nu behövs tilläggsmedel.

Nyhetsbild

Närpes sponsrar ishockeyn

Kraft hockey får för den här säsongen ett sponsorstöd på 7.650 euro av Närpes stad. Det är samma summa som föreningen fick förra året.

Nyhetsbild

Ministeriet ingrep om fondpengar i Pörtom – nu får ÖSP hela potten

Man ville dela ut pengarna till åtta föreningar i Pörtom. Men då ingrep ministeriet. Det gick inte för sig. Nu ser det ut att bli endast ÖSP:s lokalavdelning som får medel ur Pörtom lånemagasins stipendiefond, som avslutats.

Nyhetsbild

Inget tryck på att höja skatterna i Närpes

Inga skattehöjningar är aktuella i Närpes. Staden ska enligt stadsstyrelsens förslag ha en inkomstskattesats på 21 procent också nästa år.

Nyhetsbild

Nu börjar planeringen av tryggare väg i Finby

Det finns behov av en gång- och cykelväg längs Östermarksvägen i Finby, Den skulle sträcka sig från Ängskullsvägen till Östanåkersvägen i Finby. Nu inleds en utredning.

Nyhetsbild

Kommungården i Korsnäs nästa hus på rivningslistan – "För dyrt att renovera"

Det kan gå så att hela kommungården i Korsnäs rivs. Huset är fuktskadat och en renovering anses bli för dyr. Ett alternativ är att kommunkansliet flyttas till före detta kurscentret.

Nyhetsbild

Mikrober i golvet gör att Frida tas ur bruk som boende

Det finns mikrobväxtlighet i golvets bjälklag i Frida i Närpes. Förekomsten har ändå inte ansetts vara så farlig att patienter och personal inte kan vistas där.

Nyhetsbild

Problem med inomhusluften byggs bort

Det är vitt, ljust och fint i de delar av Närpes hälsovårdscentrals källare som redan är sanerade och uppfräschade. Det har varit känt länge att det finns problem med inomhusluften i källaren och nu åtgärdas det. Det gym som tidigare fanns där får ny plats.

Nyhetsbild

Tryck på att höja kyrkskatten i Närpes

Ett negativt resultat väntas i Närpes församling nästa år. Redan i ekonomisektionen föreslogs att inkomstskattesatsen för nästa år höjs för att balansera underskottet. Beslutet i kyrkofullmäktige blev ändå oförändrad skatt på 1,5 procent.

Nyhetsbild

Gruppfamiljedaghem i Yttermark stängs

Närpes Redan i somras stängdes det så kallade reservgruppfamiljedaghemmet på Bocentrum i Näsby. Från nästa höst stängs också gruppfamiljedaghemmet i Yttermark. Orsaken är att det nu finns rum för barnen i övriga daghem.

Nyhetsbild

Nya bokbussen börjar trafikera i februari – filialer stängs

I mitten av december anländer Närpes nya bokbuss. Det mångåriga samarbetet med Korsnäs kring bokbussen upphör och biblioteken i Yttermark och Töjby dras enligt planerna in vid årsskiftet.

Nyhetsbild

Tolv vill efterträda Lasse Eriksson som kultursekreterare

Endast en person är intresserad av att efterträda Anders Teir som verksamhetsledare för Närpes skolmusikkår. Däremot lockar tjänsten som kultursekreterare efter Lasse Eriksson tolv personer.

Nyhetsbild

Närpes förnyar belysning i motionsbanor

Belysningen ska saneras i motionsbanor och elljusspår samt på övriga idrottsområden i Närpes. Det kostar närmare 250 000 euro.

Nyhetsbild

Nu står skolhusen i tur - Mosebacke byggs till nästa år

I Närpes satsar staden nästa år sammanlagt nästan elva miljoner euro på husbyggnad och saneringar. Byggarbetet fortsätter på hvc-området. Dessutom görs en satsning på skolorna i tekniska nämndens budgetförslag.

Nyhetsbild

Flera nya tjänster behövs då vården byggs ut i Närpes

Utbyggnaden på hvc-området i Närpes pågår i flera år ännu. Som bäst renoveras och förstoras bland annat hvc-sjukhuset. Eftersom avdelningen får fler platser behövs också mera personal. Flera nyanställningar föreslås.

Nyhetsbild

Delvis nybygge för Lärknäs

De äldsta delarna av Lärknäs och Annahemmet i Korsnäs rivs. De ersätts med ett nybygge på samma plats medan de delar som är i bättre skick blir kvar.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet