Vindkraft planeras i gränstrakterna Korsnäs-Malax-Närpes – Korsbäck vindpark skulle få sex turbiner

Ekonomi

Villa Svea & Ivar fick två nya sjukskötare

Ekonomi

Fler vattenprover tas i Övermark – kloreringen fortsätter under tiden

Lokalt

Två pedagogiska ledare valda – stödjer personalen i daghemmen

Ekonomi

Kaniner, käpphästar och praliner lockade i Yttermark – allra mest intresserade traktorerna

Lokalt

Söndrad lyktstolpe blev droppen – nu blir det kameraövervakning vid Närpes kyrka

Lokalt

Nytt bostadshus reser sig i Näsby – men färre nya hus byggs, renoveringar sysselsätter firmor i stället

Ekonomi

Tekniska avdelningen får administratör – nu är innehavaren vald

Ekonomi

Sparkrav kan sätta käppar i hjulet för nya Pörtehemmet – men planeringen av ett nybygge pågår för fullt

Lokalt

Nya närvårdare valda till Villa Alina och Efraim

Ekonomi

Villa Svea och Ivar får ny chef – den som sökte fick tjänsten

Ekonomi

Korsnäs FF får sponsorbidrag – skaffar nya träningsdräkter

Lokalt

Ny Närpessektion får dela ut medel ur fonder – som är värda cirka 1 miljon

Lokalt

Närpes har få naturminnesmärken – prästtallen var ett av dem, men den föll i en storm

Lokalt

Staden köper mark vid Mosebacke skola – och ersätter ägaren för parkering på hans fastighet

Lokalt

Red & Green fortsätter hyra hotellet i minst fem år till – i oktober stiger hyran

Ekonomi

Sex fastigheter i Övermark behöver inte anslutas till allmänt avloppsnät – tre måste göra det

Lokalt

Kloreringen av dricksvattnet fortsätter i Övermark – under tiden kan det lukta och smaka illa

Lokalt

Välfärdsområdets nedskärningar lämnar tomma lokaler efter sig – men vad det ska bli av dem är oklart

Lokalt

Västkustryttarna fyller trettio år – då sponsrar kommunen med tio bommar

Sport

Ingen ville bli församlingsmusiker i Övermark – nu diskuteras en återgång till c-kantorstjänst

Lokalt

En ny väg har dragits i Öjskogen – men stadens nya bostadsområde får vänta

Lokalt

Korsnäsbo dog utan arvingar – nu kan kommunen grunda välfärdsfond

Lokalt

Daghemspersonal kan vänta sig klädbidrag – med start nästa år

Ekonomi

Bakterieförekomst i dricksvattnet i Övermark – men det behöver inte kokas

Lokalt

Skolhuset i Pjelax blir mer än dubbelt så stort – byggs till med 1 600 kvadratmeter

Lokalt

Ännu har nästan ingenting tröskats – "Om vi inte får bort säden från åkern blir katastrofen tyvärr stor"

Lokalt

Per Erik gillar inte att Töjby hälsostation stängs: "Det är åt helsike"

Lokalt
GRAFIK

Nu har den nya parkeringen på Mosebacke öppnats för trafik – men en elledning bekymrar

Lokalt

Fullmäktige i Närpes diskuterade skejtpark och rastgård för hundar – även de lågavlönade lyftes fram

Lokalt

Nu är det slutkokat i YA:s kök i Närpes – studerande och personal får numera lunch från lokal restaurang

Lokalt

Hemvården utökas med två serviceansvariga – den ena är redan vald

Ekonomi

Den sviktande marknaden oroar pälsfarmare mer än fågelinfluensan – "Det är mer avgörande för oss om skinnen går att sälja"

Ekonomi

Efter ett år av misstankar hittades fuktskador på två ställen i Finby daghem – nu saneras och förbättras huset

Lokalt

Närpes ledigförklarar tjänsten som teknisk direktör i rask takt – intervjugrupp redan utsedd

Ekonomi

Lärknäs får vikarie för närvårdare

Ekonomi

Ny närvårdare vald till Villa Rosa och Holger

Ekonomi

Bildningskansliet får administratör för höstterminen – också flera lärare har utsetts

Lokalt

En skola i Närpes har 32 ettor, två andra har 7 – sammanlagt har staden 112 förstaklassare

Lokalt

Efter nästan 20 år med kummin provar Henrik nu odla bondböna – en tacksam växt som inte kräver någon gödsel

Lokalt

Närpes får koordinator för hobbyverksamhet – som också är ungdomsansvarig

Ekonomi

Kultur långt borta och nära genomsyrar vardagen för Årets kulturbärare i Korsnäs – som gärna berättar om hembygden

Lokalt

Snigeln, Lokatten och Humlan gör Närpes största daghem ännu större – snart är tillbyggnaden av Skogsdungens daghem klar

Lokalt

Bristfälliga ansökningar gjorde att Stenbackens skola inte fick nåt nytt köksbiträde

Ekonomi

Inga toppskördar väntas i höst– det satte den torra försommaren stopp för

Lokalt

Närpes får ny biblioteksfunktionär

Ekonomi

Personal vald för undervisning i smågrupp

Lokalt

Korsnäs får 22 förskoleelever i höst – nu blir det förskola också i Molpe

Lokalt

Många föreningar i Korsnäs får bidrag – idrotten får större pott än tidigare

Lokalt

Nya lärare valda till daghemmen i Korsnäs – Harrström daghem piffas upp

Lokalt

Hittade du inte artikeln du sökte?

Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv.

Till arkivet