Folktinget - Finlands nästmesta språk

I Folktingets podd "Finlands nästmesta språk" tar sig Alfred Backa an problem och möjligheter i Svenskfinland. Tillsammans med experter svarar den här podden på de mest kniviga frågorna kring finlandssvenskarna och det svenska i Finland. Till exempel varför är det så bra att komma som nyanländ till Närpes? Måste poliser kunna prata svenska? Och när ska egentligen Tim Sparv komma hem igen?

Alla avsnitt

14.04.2022

Förbindelsen till marken är vad som gör samerna till ett urfolk. Om samer, naturen och klimatförändringar.

Folktinget Har urfolken alltid förstått det som resten av världen  just nu börjar lära sig om hållbarhet? Vad tänker samerna om klimatförändringen, storindustrier och andra hot mot de traditionella samiska näringarna? Hur påverkas renbetet när vädret förändras? Medverkande: Alfred Backa diskuterar naturen tillsammans med renskötaren och journalisten Aslak Paltto och sameaktivisterna Janne Saijets  och Petra Laiti.

14.04.2022

Vi är inte konserverade, vi är inte museiföremål. Om samer och populärkultur.

Folktinget Hur ser samisk kultur ut idag? Kan jojken användas  som ett rebelliskt uttryck och kan man samifiera populärkultur? Borde alla besöka en urfolksfestival?  Medverkande: Alfred Backa diskuterar populärkultur tillsammans med festivalchef Sandr a Márjá West och sameaktivisten Petra Laiti.

14.04.2022

Tvångsförflyttningarna har följder än i denna dag. Om samernas historia.

Folktinget Var börjar samernas historia? Från vilken tid är de första anteckningarna om Sápmi, och vad står det i dem? Vad har samerna varit med om under sin långa historia? Vad har hänt regionalt, med samerna i Finland, Sverige, Norge och Ryssland? O ch vad är grejen med skatteindrivning, krig, tvångsförflyttningar och gränser som öppnas och stängs? Medverkande: Alfred Backa har pratat med historikern Steinar Pedersen och sameaktivisten Petra Laiti om samisk historia.

14.04.2022

Ska vi ha nån framtid så måste vi ha språket i skolan.Om samer och utbildning.

Folktinget Vad kan vi om samer och vad står det om samer i läroplanen? Vilka möjligheter finns det att få utbildning på samiska och hur ser utbildningen ut i de olika delarna av Sápmi? Och vad borde icke-samer få lära sig i skolan om urfolk överlag? M edverkande: Alfred Backa diskuterar utbildning tillsammans med universitetslektor Hanna Outakoski och sameaktivisten Petra Laiti.

14.04.2022

Det är vi, alltså mer än bara jag. Om samer och identitet.

Folktinget Vad innebär det egentligen att vara same? Definieras man av sitt språk, sin släkt, sin kultur eller sin mark? Hur mycket får  man som icke-same ta till sig av den samiska  kulturen? Vem får  bära folkdräkten, gáktin? Hur  är det att vara sa me, samtidigt som man är  finländare? Medverkande: Alfred Backa diskuterar identitet tillsammans med journalisten Maria Saijets, jojkaren Niko Valkeapää, renskötaren och journalisten Aslak Paltto och sameaktivisten Petra Laiti.

14.04.2022

När dom talar kan man höra marken bulta av hjärtslag. Om samer och språk.

Folktinget Hur känns det att lära sig sitt språk först som vuxen? Kan man återta ett språk som man glömt, eller aldrig fått lära sig? Hur påverkas ett språk av att man förbjuds att prata det? Vilket ansvar läggs på samerna själva för att språken  ska hållas livskraftiga? Medverkande: Alfred Backa diskuterar språk tillsammans med författaren Elin Anna Labba och sameaktivisten Petra Laiti.

06.11.2020

Till sist lärde vi oss alla att tala svenska

Folktinget Att vara en del av ett sammanhang är viktigt. Men hur känns det egentligen att integreras på svenska? Alfred Backa talar med Clemence, Luu, Raine och Julen. Alla med olika bakgrund, men med en sak gemensamt: de pratar svenska. Finns det arb etsplatser på svenska? Studieplatser? Kompisar? Och hurdana fördomar möter de som en minoritet i en minoritet? Medverkande: Cleménce Habiyakare som studerar socialt arbete vid Helsingfors universitet, Luu Dieu Thuy som är samhälls- och hälsokommunikatör vid Närpes stad, Raine Katajamäki, kommundirektör i Eckerö samt Julen Leandro som studerar till socionom vid Novia i Åbo.

30.10.2020

Men varför flyttar de inte tillbaka då?

Folktinget Varje år förlorar vi en mängd utbildade experter till utlandet, och en del kommer aldrig tillbaka. Kan vi locka tillbaka folk som följt sina drömmar utomlands? Och tjänar vi som finlandssvenskar något på att skeppas ut i världen. Medverka nde: språksociolog Kjell Herberts, diplomingenjör och projektledare för Slussenbron i Stockholm Ida Mann och fotbollsspelare Tim Sparv.

22.10.2020

Alla borde ha en språkö

Folktinget Ordet "Språkö" måste vara ett av de mest ensliga men samtidigt hoppingivande vi har i det svenska språket. Ett litet fragment av språk mitt i ett annat språkmassiv. I detta avsnitt besöker vi två av sådana platser, ställen där svenskan håll s igång mot alla odds. Vi får höra hur det andra inhemska mår i Uleåborg samt den inspirerande historien om hur svenskan byggdes upp i Lahtis. Medverkande: Paula Rossi, professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet och Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis.

16.10.2020

Tvåspråkiga poliser går inte arbetslösa

Folktinget Har nöden någon lag? Jo, om du ringer 112 ska du kunna få hjälp vare sig du vill ha den till Mannerheimintie eller Suumjölksveijin. Men hur fungerar det i praktiken? Och vem ska du klaga till om det inte fungerar? Alfred går till botten med nödcentral, polis och annat livsviktigt. Medverkande: överkommissarie Kjell Nylund, sakkunnig på Folktinget Johanna Lindholm och biträdande chef för Vasa nödcentral Vasa Kai Paldanius.

09.10.2020

Kanske världens bästa språklag

Folktinget Alfred Backa funderar på varför finländare är så laglydiga och vad det innebär att ha en utmärkt språklagsstiftning. Samtidigt diskuteras svenskans framtid och vad Mauno Koivisto tyckte om militärt samarbete med Sverige. Medverkande är Henr ik Lax och Sandra Bergqvist.