Lokalt

Vägar & trafik

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Riksåttan väntar på breddning från Övermark söderut – gäller en sträcka på nitton kilometer

För snart tio år sedan breddades Riksåttan från Pörtom till Brännback i Övermark. Ett smalt avsnitt mellan Övermark och Bäckliden återstod. Den sträckan är fortfarande inte breddad.

Nyhetsbild

Gav lov till ny bro vid Hundholmen – byggstart kanske i vår

Staten satsar på vägbanken mellan Närpes och Kaskö. NTM-centralen har fått tillstånd för en ny bro vid Hundholmen.

Nyhetsbild

Landsvägen genom Bodbacka i uselt skick – "Det måste börja vara vår tur"

Den som kör landsväg 6750 mellan Övermark och Korsnäs är tvungen att kryssa mellan håligheter i beläggningen. Vägens skick har blivit sämre och nu börjar invånarna tröttna.

Nyhetsbild

Vägdirektören: Bara pengarna räcker till är vi där

Då NTM-centralen har pengar över att satsa på mindre vägar, då har Bodbackavägen hög prioritet, säger Anders Östergård, vägdirektör på Österbottens NTM-central.

Nyhetsbild

Församlingen har grönt ljus för kameraövervakning – "Det skulle behövas"

Då det förekommer gaturally i Närpes centrum märker också församlingen av okynneskörningen. Kameraövervakning kan bli aktuellt, men förhoppningen har varit att inte behöva tillgripa den åtgärden.

Nyhetsbild

Polispatrull lugnade ner trafiken på tisdagskvällen – problemen har eskalerat

Gaturallyt i Närpes centrum verkar inte avta. Okynneskörningen fortsatte även tisdagskvällen och under natten till onsdag. Den här gången dök även polisen upp på platsen. Då var läget lugnt, men senare tilltog buskörningen igen.

Nyhetsbild

Gaturallyt fortsatte i natt – även en postlåda blev sönderslagen

Under natten till tisdag fortsatte okynneskörningen på Biblioteksvägen. Även en postlåda strök med.

Nyhetsbild

Buskörning och anmälan om hemfridsbrott i Närpes – "Det här är inte normalt beteende"

Det så kallade gaturallyt i Närpes centrum stör och oroar invånare. Natten till söndagen trappades buskörningen upp ytterligare efter ett uppmärksammat inlägg i sociala medier. Nu polisanmäls händelserna som ofredande och hemfridsbrott.

Nyhetsbild

Rektor välkomnar initiativ om farthinder på Repslagaregatan

Farthinder behövs vid Repslagaregatan, påpekas i ett initiativ i Kristinestad. Gatan är farlig och trafiken livlig då där finns två skolor och ett daghem. I området rör sig över 350 barn.

Nyhetsbild

Yttermark har välkomnat den nya gång- och cykelbanan – gläds åt att staden tog tag i projektet

Gång- och cykelvägen vid Åbrovägen saknar ännu beläggning, men den är redan nu i flitig användning. Yttermark skola kan glädjas åt en tryggare skolväg.

Nyhetsbild

Korsnäs hälsogård förbättras – parkeringen är nyasfalterad

Förbättringar görs vid hälsogården i Korsnäs. Nu har den förnyade parkeringen fått asfalt.

Nyhetsbild

Hamn-vd i Kaskö: ”Sänkt arrende ger rum för att satsa och öka omsättningen”

Kaskö hamn har all potential. För att ytterligare kunna öka omsättningen krävs investeringar. Ett sänkt arrende gör fler investeringar möjliga, säger hamnbolagets vd.

Nyhetsbild

Mörkt längs statlig väg i Kristinestad i en vecka redan

Ända sedan stormen fällde en gran vid sjukhusbacken har stadsbron legat i mörker. Ska åtgärdas snarast säger entreprenören.

Nyhetsbild

Korsningen Strandvägen-Rangsbyvägen kan bli upplyst – nya kriterier uppfylls

Korsningen in till Rangsby är den enda större korsningen längs hela Strandvägen som i dag saknar vägbelysning. Nu kan det bli ändring på det.

Nyhetsbild

Politiker: Bättre busshållplats behövs vid Riksåttan i Lålby

En tryggare och mer skyddad busshållplats för snabbtrafiken behövs i Lålby. Det påpekar tre SFP:are i Kristinestad i en fullmäktigemotion.

Nyhetsbild

Kristinestads gator och vägar har en reparationsskuld på 3,5 miljoner euro

De årliga investeringsanslagen till gator och vägar i Kristinestad är 450 000 euro – men enligt konsulten Ramboll, som granskat nätet, är det faktiska behovet 840 000 per år. Reparationsskulden är nu 3,5 miljoner och växande.

Nyhetsbild

Lokalhistoriker vill ha kvar bro i Kristinestad: "Komplettera den gamla med ett nybygge"

Så dumt, säger lokalhistorikern Lasse Backlund i Kristinestad om tankarna på att riva den gamla Stadsbron och bygga en ny. Han gillar inte planerna för 175-åringen och ger nu ett eget förslag.

Nyhetsbild

Nu ska Stadsbrons skick undersökas – men inget beslut om fortsättningen

Stadsbron i Kristinestad sjunker – eller rättare sagt vägbanken. Nu ska NTM-centralen och Trafikledsverket låta utreda i vilket skick bron och den gamla stenmursbanken är. Tidigare har det sagts att en rivning och ett nybygge kan bli aktuellt.

Nyhetsbild

Nu är det dags att lätta på gaspedalen – vinterhastigheterna införs för att öka tryggheten

Den sista oktober kommer Finland att ha övergått till vinterhastigheter på landsvägarna.

Nyhetsbild

LISTA: Det här vill valkretsens riksdagsledamöter satsa på

ÖSTERBOTTEN Vasa valkrets riksdagesledamöter vill bland annat ha pengar för järnvägen till Kaskö och vägar i Närpes och Vasa.

Busschaufför tog höstlov en vecka för tidigt – elever väntade förgäves på skolskjuts

Några elever i Mosebacke skola blev utan skolskjuts på måndagsmorgonen. Det visade sig bero på att chauffören trott att skolorna har höstlov redan den här veckan och därför aldrig körde rutten.

Nyhetsbild

Släckt webbkamera saknad av flera – "Den var en potentiell säkerhetsrisk"

Först strömmade det från bankhörnet, sedan från biblioteksfasaden. Men nu är Salutorget i skugga och webbkameran släckt, vilket retar Kristinestadsbor på hemmaplan och i förskingringen.

Nyhetsbild

För 50 år sedan rullade den första Ladan ut ur bilfabriken – "Det är en användbar bil men ingen skönhet"

I år är det femtio år sedan Lada, en av de mest ikoniska sovjetiska bilmodellerna, började rulla fram längs vägarna. Lada är en användbar bil, men ingen skönhet. Det anser Finbybon Charlie Nyberg som rattat flera sådana under åren.

Nyhetsbild

Nu trafikerar Bergöfärjan igen: "Vinden har saktat i"

Efter reparationer kan färjan nu köra enligt den vanliga tidtabellen.

Nyhetsbild

Föräldrar och barn välkomnar lägre hastighet: "Det finns en besvärlig kurva i området"

Trafiken ökar längs Bölevägen och Böletåget. Flera familjer med små barn bor längs de här  vägarna i Böle. Föräldrar är glada över att en hastighetsbegränsning på 40 kilometer i timmen nu införs.

Nyhetsbild

Trötta stolpar stöttas med plankor mot vägbanan – "Aldrig sett tidigare och absolut inte godkänt" säger NTM-centralen

Västra Härkmerivägen ska få nya armaturer och stolpar som ersätter de gamla som håller på att stjälpa. Som provisorium stöttas stolparna med plankor – mot vägbanan, som enligt NTM-centralen verkligen inte går för sig.

Nyhetsbild

Nu ska cyklarna ha röd baklykta – "Det är en billig livförsäkring"

Rött där bak, vitt där fram och gult på sidorna. Det är färgskalan som ska göra cyklisterna synligare i trafiken i enlighet med den nya trafiklagen. Och som extra krydda gärna en gul eller orangefärgad jacka eller reflexväst.

Nyhetsbild

Gupp på gupp längs cykelvägen mellan Lålby och Kristinestad – "Bättre att cykla på körbanan i stället"

Roger Lundell och Jouni Malinen vill gärna lyfta fram ytterligare en aspekt av trafiksäkerheten: underlaget på gång- och cykelbanan.

Nyhetsbild

Parkeringsrutorna är upptagna av bilar utan tillstånd – att måla dem blå kunde vara en lösning

Felparkerade bilar och för få parkeringsplatser. Att hitta parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade i Närpes är inte så lätt för den som verkligen behöver dessa. Berörda bilister efterlyser nu skärpning.

Nyhetsbild

Parkeringsplatser i Närpes samlade i app – ska underlätta för personer med rörelsehinder

Närpes stad har kartlagt och samlat sina parkeringsplatser för rörelsehindrade i en mobilapplikation. Tanken är att den ska underlätta för utomstående att hitta parkeringsplats.

Nyhetsbild

Planerna för Dynamokorsningen framskrider – "men pengarna saknas"

Nu har man utrett möjligheterna till en rondell i Dynamokorsningen och utlåtandet är positivt.

Nyhetsbild

Rondellens utsmyckning lades på is – "Den är undermåligt skött"

Rondellen i Ivars korsning skulle smyckas ut men planerna blev lagda på is. 2014 haglade förslagen in och dåvarande kultursekreteraren Lasse Eriksson samlade dem alla i ett kuvert. Nu har vi plockat fram förslagen igen.

Nyhetsbild

Han har ett eget förslag – "Det bästa vore att bygga något neutralt"

Harry Stenholm var aktiv i debatten om rondellens utsmyckning då den var ny. Som lastbilschaufför har han sett otaliga rondeller under sina körningar och han väntar ännu på att den i Näsby ska smyckas ut – och han har själv ett förslag.

Nyhetsbild

Här ska en ny bro byggas – "Behovet ökar

En ny bro ska byggas vid Hundholmen i Närpes. Den nuvarande bron har sett sina bästa dagar och därför behövs en ny konstruktion i synnerhet för den tunga trafiken på stamväg 67 till och från hamnen i Kaskö.

Nyhetsbild

Besvikelse i Pörtom över nytt nej till bropengar – "Vi har kämpat länge för bygget"

Linda Granbäck är ordförande för Pörtom byaråd, som ända sedan 2014 har kämpat för att få en gång-och cykelbro över ån i byn. Hon är besviken över att man för andra gången får avslag på ansökan om statliga pengar.

Nyhetsbild

Inga EU-pengar till gångbro i Pörtom – projektet blir inte av i år

Byggandet av Mattlars åbro i Pörtom har stött på patrull. Två gånger har Närpes stad fått avslag på sin ansökan om EU-pengar för projektet. Det är osäkert om ett tredje försök görs.

Nyhetsbild

Gammelbron i Finby förstärks med sprängsten

Den nybyggda bron i Finby förstärks med sprängsten. Perioder med högt vattenstånd i Närpes å har visat att de här åtgärderna måste vidtas.

Nyhetsbild

Rekordmånga beviljas åldersdispens för bilkörkort – "Ska inte vara tillgängligt för alla"

Allt fler landsortsbor söker om åldersdispens för bilkörkort, och nästan alla ansökningar godkänns. Hittills i år har 36 sydösterbottningar beviljats tillstånd att köra bil som 17-åring.

Nyhetsbild

Många 17-åringar längs vägarna i Närpes – Alexander är en av dem

Flera tusen kilometer på några veckor, det har Alexander Hannus kört med sin Volkswagen Golf sedan han tog bilkörkort. Han är sjutton år och har – likt Emelie Sax – beviljats åldersdispens.

Nyhetsbild

Dags för skepparklubben att förnya sjökorten – det väntas bli en dyr historia

För dem som vill ta sig en båttur i farvatten i Närpes skärgård ska det så småningom bli lättare att undvika stenar, grynnor och skär. Skepparklubben planerar att förnya sjökorten, men det är inte gjort i en handvändning.

Nyhetsbild

Väglaget fick sin vilja igenom: 60 blir 40 på en del av Fagerövägen

Tekniska nämnden i Närpes beslöt sänka hastighetsbegränsningen längs Fagerövägen

Nyhetsbild

Nu ska 60 bli 40 på en del av Fagerövägen – "Det kunde ha gjorts för länge sedan"

När man kommer till skylten som säger "Välkommen till Fagerö" i Rangsby försämras sikten. Där borde bilarna börja köra saktare, tycker småbarnsmamman Josefine Antfolk som bor uppe på backen.

Nyhetsbild

Snart får Yttermarkbarnen säkrare skolväg – men rosenhäcken får flytta på sig

Snart ryker rosenhäcken för att ge plats för gång- och cykelbanan längs Åbrovägen i Yttermark. Men visst gläds Carl-Johan och Siv-Lilly Nylund åt att det blir tryggare för fotgängare och cyklister.

Staden köper mark i Finby

Närpes stad köper ett markområde invid Håkansvägen i Finby. En del av marken kommer att utgöra vägområde för den planerade Skarpänsvägen.

Nyhetsbild

Nu byggs gång- och cykelväg i Yttermark – och en ny parkering

Nu kan arbetena med att bygga en gång- och cykelväg längs Åbrovägen i Yttermark köra igång. Entreprenör har valts för byggarbetet.