Lokalt

Vägar & trafik

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Tre vägar får nya namn – finns i skärgården

Vägar på Eskilsö, i Norrnäs och Nämpnäs har fått nya eller ändrade namn. Vägarna finns i skärgården.

Nyhetsbild

Sossar efterlyser åtgärder åt dåliga vägar i byarna – men pengar saknas

Alla är överens om att många vägar är i dåligt skick. Men varken staden eller NTM-centralen har pengar att göra så mycket åt saken.

Nyhetsbild

Hastigheten sänks längs Närpesvägen – orsaken är flera farliga olyckor på avsnittet

Hastigheten kommer att sänkas längs Närpesvägen på sträckan mellan Ivars rondell och Östra linjen. En orsak till hastighetsbegränsningen är att flera allvarliga trafikolyckor inträffat längs vägavsnittet.

Nyhetsbild

Snart gäller det att lätta på gaspedalen – vinterhastighet införs från torsdag

Från torsdag tas vinterhastigheten i bruk. 100-skyltarna på riksvägen försvinner för att åter dyka upp i synfältet i vår.

Nyhetsbild

Bensinpriset närmar sig 2 euro per liter – "Svårt att minska på körandet då bilen behövs för jobbet"

Stigande bränslepriser plågar bilisten, som har få alternativ till att svälja ett bensinpris som snart nuddar 2 euro per liter. Se listan på vad bensin och diesel kostade i Sydösterbotten på måndagen.

Nyhetsbild

Här pålas Skarpängsvägen ut – 30 fastigheter berörs av inlösningen

På onsdagen började Österbottens lantmäteribyrå påla ut Skarpängsvägen i terrängen. Vägen korsar 30 fastigheter och tar 3 hektar odlingsmark i anspråk.

Nyhetsbild

Transportföretagare ger Skarpängsvägen tummen upp – "Det blir en naturlig rutt att ta sig direkt till riksåttan"

På företaget L. Ekroos i Finby ser ägarna fram emot att Skarpängsvägen byggs.

Nyhetsbild

Här får Närpes centrum sin första laddstation för elbilar – och de kan bli fler

Snart blir det möjligt att ladda elbilen under tiden man handlar mat.

Nyhetsbild

Här finns alla plankorsningar i Österbotten – klicka på kartorna för att se korsningarna där du rör dig

Flera korsningar på sträckan Vasa-Seinäjoki och Bennäs-Jakobstad har förbättrats eller ska göras säkrare. Kasköbanan klart största problemet.

Nyhetsbild

Närpes tvåa i statistiken över antalet hjortdjursolyckor i Österbotten i fjol

Risken att krocka med ett hjortdjur är störst i oktober och november. Vi har kollat vilka vägavsnitt i Sydösterbotten som varit mest olycksdrabbade de senaste åren.

Nyhetsbild

Besked: Skarpängsvägen byggs redan nästa år – "Trettioåriga kriget är över"

På fredagseftermiddagen kom beskedet: Skarpängsvägen i Närpes centrum börjar byggas redan nästa år. Därmed är en lång väntan över.

Nyhetsbild

Sen varning förvånar bilister – "Nya skyltar som syns bättre är under arbete"

Vägbommarna ur bruk, lyder varningen – på en skylt med text som inte är överdriven stor och är placerad i själva plankorsningen. Att de som ska korsa järnvägen varnas i så sent skede väcker förundran.

Nyhetsbild

Kristinestad valde planerare till det nya vardagsrummet – förmånligaste anbudet 59 000 euro

Fem anbud kom in till planeringen av Salutorget jämte omgivningar i Kristinestad. Det budgeterade anslaget räcker inte för att betala konsulten.

Nyhetsbild

Varför inte, tycker Jesper och Jonas om förslaget att göra det enklare för 17-åringar att ta körkort

Sydin gav sig ut för att kolla vad ett par unga anser om ändringsförslagen i körkortslagen. Varför inte, tycker Jesper Herrmans och Jonas Stenholm om förslaget att det ska bli lättare för 17-åringar att skaffa bilkörkort.

Nyhetsbild

Förslag: Snart kan det bli ännu lättare för 17-åringar att ta körkort

Framöver kan det bli så att sjuttonåringar får skaffa bilkörkort utan åldersdispens. Men under veckoslutsnätter skulle körning vara förbjuden. Dispensansökningar forsar in för tillfället och handläggarna på Traficom har fullt upp.

Nyhetsbild

Företagaren ändrade åsikt om nubbstensbeläggningen – men låt asfalten på torget vara i fred, hälsar han

Köpmannen Lasse Vilkevuori risade nubbstensprojektet längs Östra Långgatan – nu är han helnöjd. Men han vill ändå inte se sten på Salutorget.

Nyhetsbild

Kristinestad berett satsa över miljon på förnyat torg – rondellplaner finns

Nästa vecka väljer Kristinestad vem som ska planera om Salutorget till ett levande och trivsamt vardagsrum. Tanken är att projektet förverkligas för 1,1 miljoner euro. Nya trafiklösningar ingår.

Nyhetsbild

Kasköbanan har fått ett uppsving tack vare nya virkesrutter – "I november avgörs framtiden"

TEUVA Trafiken längs Kasköbanan har ökat mycket tack vare utökade virkestransporter via Teuva. I november kan det klarna om det är tillräckligt för att rädda järnvägsavsnittet, som flera gånger varit hotad av nedläggning.

Nyhetsbild

Finns behov av mer järnvägstrafik till hamnen – en grundförbättring skulle hjälpa

KASKÖ Kaskö hamn behöver mer järnvägstransporter. Men för att höja konkurrenskraften måste avsnittet förbättras.

Nyhetsbild

LYSSNA: Marinbiolog skjuter ner planer på bro över Kvarken

Marinbiologen Anna Törnroos-Remes vid Åbo Akademi ser allt för stora och många hinder för att en fast förbindelse över Kvarken ska kunna bli verklighet.

Nyhetsbild

Sänkt hastighet på Västra Långgatan – "Kanske tunga trafiken väljer en annan väg"

Ny hastighetsbegränsning införs på en del av Västra Långgatan i Kristinestad. Ruben Tåg som är vikarierande vägbyggmästare i Kristinestad säger att det ska ses som ett experiment.

Sunnantillvägen blev för dyr – enda offerten förkastades

Grundförbättringen av Sunnantillvägen i Dagsmark skjuts fram. Tekniska nämnden har avbrutit upphandlingen för att arbetet skulle bli för dyrt.

Nyhetsbild

Svidivägen får vägbelysning – om husägarna själva bidrar

Kristinestad godkänner utbyggnad av vägbelysning på Svidivägen i Lålby. Men det förutsätter att de som bor längs vägen deltar i kostnaderna.

Nyhetsbild

Nu har Kjell skaffat sin tredje Mustang – och den här gången utan mullrande bensinmotor under huven

Den äldsta är av årgång 1968, den nyaste anlände från fabriksgolvet i Mexiko till Yttermark för en månad sedan. Den av årsmodell 2020 är ändå något av en favorit för Kjell Yrjans. Den gemensamma nämnaren? Alla tre är Ford Mustang.

Nyhetsbild

Kristinestad vill få med broar på investeringslista – har önskemål om projekt som staten redan lovat ta itu med

Kommunerna får tycka till om statens nya investeringsprogram för trafikleder – och Kristinestad passar på att bifoga en önskelista på broar som ska åtgärdas. Men ett projekt som stadsstyrelsen nu vill ha med har staten redan tidigare lovat ta itu med.

Nyhetsbild

Skador på riksåttan i Lappfjärd och Ömossa reparerades – nästan fyra kilometer ny asfalt

Två avsnitt längs riksväg 8 mellan Lappfjärd och Ömossa har fått ny asfalt. Groparna och fårorna är borta.

Nyhetsbild

Enhälligt nej till att lämna hamnförbund i Kristinestad

Kristinestad fortsätter vara med i hamnförbundet även om staden inte har en verksam hamn. En enhällig stadsstyrelse gick emot förslaget att lämna förbundet.

Nyhetsbild

Östermarksvägen i Finby blir kommunal gata – och då kan staden bygga cykelbana

Snart ändras Östermarksvägens status från statlig landsväg till kommunal gata. Den ändringen snabbar upp processen med en gång- och cykelbana längs vägen.

Nyhetsbild

Nu slipper Roger kryssa mellan groparna – Bötomvägen fixas i skick idag

På tisdagen startade arbetena med sista lagret beläggning på Bötomvägen i Lappfjärd – och Roger Holm slipper köra slalom på sina promenader.

Nyhetsbild

Många i Österbotten upplever skolvägen som otrygg – så här svarade ni på vår enkät

Enkäten "Hur trygg känns skolvägen?" var öppen på VBL:s, ÖT:s och Sydins nyhetssajter under tiden 27 juli–12 augusti. I den här artikeln sammanställer vi resultatet.

Nyhetsbild

Enkät: Därför känns barnens skolväg otrygg

Största faran på skolvägen är andra föräldrar som tutar, trängs och visar finger, skriver en läsare som redan svarat.

Nyhetsbild

Bäcklidvägen är också i dåligt skick – "Nästa sommar vill vi se asfaltmaskinerna här"

Bäcklidvägen krackelerar och invånarna kör sönder bilarna. Lokalpolitikern Anders Wenman hoppas att vägen står i tur för grundförbättring nästa år.

Nyhetsbild

Nu ska det bli tryggare för Kasköbarnen att ta sig till och från skolan

Farthinder och parkering vid sidan av körbanan ska öka trafiksäkerheten vid skolan i Kaskö.

Nyhetsbild

Dagvattenledningar förnyas längs Åvägen – men trottoaren får vänta

Uttjänta dagvattenrör gör att staden vidtar åtgärder längs en del av Åvägen.

Nyhetsbild

Sten för sten pusslas nya Östra Långgatan fram – "Torde hålla i åtminstone 100 år"

Nu får 985 kvadratmeter av Östra Långgatan i Kristinestad nubbstensbeläggning.

Nyhetsbild

Glada miner och tummen upp då Nämpnäsvägen fick ny beläggning – "Byborna har haft ett ofantligt tålamod"

Vägarbetarna möttes av glada Nämpnäsbor då asfalteringsmaskinerna rullade in på Nämpnäsvägen. Äntligen förnyas byns huvudväg.

Nyhetsbild

Victoria startade namninsamling för Blaxnäsvägen: "Det är ett desperat rop på hjälp"

Vid bybutiken i Töjby hänger nu en grön postlåda och i den finns sedan i måndags en namninsamling. Uppmaningen lyder: "Tycker du att Blaxnäsvägen är i dåligt skick? Skriv under här."

Nyhetsbild

Bodbackaborna är tacksamma för ny beläggning på vägen – "Arbetet har gått framåt fort"

Snart behöver Bodbackaborna inte köra sönder däck och stötdämpare längre. Landsväg 6750 får nämligen ny asfalt. Det känns så skönt att det görs något åt vägen, säger Peter Vesterlund.

Sänkt hastighet på väg i Molpe

Hastighetsbegränsningen sänks på en vägsträcka i Molpe. Kommunen har sitt samtycke.

34 väglag delar på 25 000 euro

Också i år får väglag i Korsnäs ett bidrag för att hålla vägarna i skick.

Nyhetsbild

Nu får landsvägen mellan Övermark och Korsnäs ny beläggning – "Målet är att börja asfaltera på måndag"

För en vecka sedan inleddes arbetet med att förnya beläggningen på landsväg 6750 mellan Övermark och Korsnäs. Bilisterna får räkna med att ett körfält är avstängt när arbetet pågår på vägen.

Nyhetsbild

Han väntar på upprustning av åbron – vågar inte tro på nybygge i Yttermark

Dagens bro över ån i Yttermark anlades av byborna på 1950-talet. Sedan staten tog över har den förbättrats ett par gånger, men lokalpolitikern Stig Simons skulle gärna se en ytterligare upprustning av den viktbegränsade bron.

Dessa sköter transporter till skolorna i Kristinestad

Tre trafikföretag sköter elevtransporterna i Kristinestad de närmaste två åren. Svenskspråkiga utbildningsnämnden har antagit de förmånligaste anbuden.

Nyhetsbild

Bron har gjort sitt – staten bygger nytt i Lappfjärd

Nu ska markbottnen undersökas och terrängmätningar utföras inför en statlig investering i Lappfjärd: En ny bro ska byggas.

Nyhetsbild

Fortsätter utveckla Kaskö hamn och järnvägen – ”Fullt med vita fläckar på kartan”

Vårt mål är forfarande att både utveckla hamnen i Kaskö och få järnvägen mellan Kaskö och Seinäjoki förbättrad. Så säger hamnbolagets vd Patrik Hellman. Han var inte förvånad då järnväg och farled saknades i utkastet till statligt investeringsprogram.