Lokalt

Vägar & trafik

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Upptäck Österbotten och upplev sommaren på cykeln – se vår lista på cykelrutter

Längs krokiga grusvägar, förbi grönskande ängar i nerför- och uppförsbackar. Låt dig inspireras av urvalet cykelrutter för alla typer av cyklister.

Nyhetsbild

De här sköter skolskjutsarna i Närpes nästa läsår

Vem skjutsar eleverna i Pörtom, Övermark, Yttermark ...? Här kan du läsa vem bildningsnämnden ingått avtal med om skolskjutsarna i Närpes nästa läsår. Uppdaterad.

Nyhetsbild

I juni börjar bussarna söderut trafikera från Sydösterbotten igen

Bussförbindelserna söderut från Sydösterbotten återupptas i juni. De avbröts i början av april då Onnibus drastikt minskade sin trafik. Redan nu körs turer på fredagar och söndagar.

Nyhetsbild

De förbereder Östra Långgatan i Kristinestad för nubbsten – "Stadig grund ger slittålig gata"

Det går inte att rada nubbstenar på dåligt underlag. Därför måste det gamla underlaget grävas bort innan Östra Långgatan i Kristinestad får stenbeläggning. Med ordentlig grund blir det en slittålig gata, säger vägbyggmästare Niklas Brandt.

Nyhetsbild

Viltolyckorna var rekordmånga i fjol – just nu gäller det att se upp med rådjuren

Trafikolyckor med hjortdjur ökar i Sydösterbotten, i synnerhet i Närpes. Nu på våren ska bilförare vara extra uppmärksamma, speciellt rådjuren är rörliga i april–maj.

Nyhetsbild

Bilverkstaden har fått in fler krockskadade fordon än vanligt – och det blir fort dyra reparationer

Patrik Rosenback, som driver Carfix-Rosenback i Nämpnäs, har märkt att viltolyckorna ökat. Han har reparerat fler krockskadade bilar än vanligt i vinter.

Nyhetsbild

Nu uppdateras lagstiftningen igen – tre år efter avregleringen inom taxibranschen

Nu uppdateras lagstiftningen om taxitrafik – igen. Syftet är att åtgärda problem som uppstod i och med avregleringen 2018. Det innebär bland annat att taxiföretagare måste genomgå kurs, och taxiskylt blir obligatorisk.

Nyhetsbild

Taxiföretagare hoppas att förändringarna leder till det bättre – "Blir säkrare för kunderna"

Ändringarna i taxilagstiftningen torde inte medföra några större förändringar för verksamheten, åtminstone inte på landsbygden, konstaterar taxiföretagare i Kristinestad och Närpes.

Nyhetsbild

Trafikproblem svår nöt i Kristinestad – "Västra Långgatans asfalt fixas"

Ekvationen är svår och det blir dyrt att lösa de trafikproblem i Kristinestads trähuskvarter som lyfts fram. Asfalten på en del av Västra Långgatan åtgärdas åtminstone, lovar vägbyggmästare Niklas Brandt.

Nyhetsbild

En halv miljon till Kristinestadsgator – två kilometer får ny asfaltbeläggning

I årets budget finns 550 000 euro till asfaltering, byggande och grundförbättring av Kristinestadsgator och -vägar. Här är de gator och vägar som får del av anslaget.

Nyhetsbild

Trafikproblem på Västra Långgatan – "Ljud och skakningar irriterar"

Seija Sandberg har köpt ett gammalt trähus vid Västra Långgatan i Kristinestad. Men hon kunde inte tro att det skulle vara så mycket buller och skakningar från trafiken.

Nyhetsbild

Tre vägar i Sydösterbotten rustas upp i sommar – Nämpnäsvägen är en av dem

Vägarbeten hör sommaren till. Tre projekt finns med på statens lista över vägar som ska fixas till i Sydösterbotten.

Nyhetsbild

Stopp för bussar söderut till sommaren – "Ohållbart köra med så få passagerare"

Bussförbindelserna söderut från Sydösterbotten avbryts då Onnibus drastikt minskar på sina turer från nästa vecka. Enligt bussbolaget är passagerarna så få att man nu måste ta en paus.

Eskilsövägen får ny beläggning – staden deltar i kostnaderna

Eskilsövägen ska få ny ytbeläggning. Arbetet utförs enligt planerna i sommar.

Nyhetsbild

Väderskydd på Kallmossen tar ett steg framåt – kan kosta 20 000 euro

I flera omgångar har behovet av en busskur vid busshållplatserna invid riksväg 8 på Kallmossen i Närpes påtalats. Nu är förslaget att staden kunde uppföra två väderskydd där.

Nyhetsbild

Västerviksvägen genomgår förbättringar – får ledningar för dagvatten

Västerviksvägen i Närpes centrum ska förbättras och få dagvattenledningar. Nu har entreprenör för arbetet valts.

Nyhetsbild

Entreprenör vald för att bygga gång- och cykelväg i Finby

Byggandet av en gång- och cykelled längs Tegelbruksvägen på Högback industri- och affärsområde i Finby ska enligt planerna inledas i sommar. Nu har tekniska nämnden valt entreprenör för arbetet.

Nyhetsbild

Nu blir det dags för däckbyte – "Föraren är skyldig att ha däck som motsvarar vägförhållandena"

Snart börjar rusningen för att byta till sommardäck. Enligt den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni i fjol, får dubbdäck användas mellan tiden 1 november och 31 mars. Vinterdäck ska användas då vädret det kräver.

Nyhetsbild

Trafikhinder och lägre hastighet på Repslagaregatan

Sänkt hastighet och förhöjda övergångsställen ska stävja farten vid skolor och daghem längs Repslagaregatan i Kristinestad.

Nyhetsbild

Färre än vanligt köpte ny bil i fjol – laddhybriderna ökar i popularitet

Att köpa ny bil var inget sydösterbottningarna prioriterade under coronaåret 2020. Antalet nyregistrerade bilar var lägre än på många år. Däremot syns ett växande intresse för laddhybrider.

Nyhetsbild

Bilförsäljaren om laddhybriderna: Glest med allmänna laddstationer på landsbygden

Politikerna försöker styra över bilägarna till laddhybrider, men på landsbygden saknas ännu infrastrukturen. Det leder till att bilköparna tvekar, säger bilförsäljaren Tommy Lassfolk i Närpes.

Nyhetsbild

Patrik sadlade om från dieselbil till laddhybrid: "Det här är det rätta för mig"

Patrik Nordlund i Närpes planerade att byta från diesel- till bensinbil. Men efter att han bekantat sig med en plug in-hybrid tänkte han om. Han är nöjd med valet.

Nyhetsbild

Närpes gör försök få till förbättringar av vägnätet – ny grupp ska utreda möjligheterna

Det finns gott om undermåliga vägar inom Närpes stads område. I ett par motioner har skicket på de lägre statliga vägarna påtalats. Nu gör staden ett försök att få till stånd en förbättring av vägnätet.

Närpes understöder 169 vägar med 122 000 euro

Närpes stad har betalat ut det årliga bidraget till de enskilda vägarna för sommarunderhåll.

Nyhetsbild

Telia släcker kabel-tv i Dagsmark – besvärlig tidpunkt, tycker Ralf

När elledningarna grävs ner  och stolparna tas bort försvinner även kabel-tv-nätet i Dagsmark, med kort varsel dessutom.

Nyhetsbild

Byggandet av cykelväg kan påbörjas längs Tegelbruksvägen – ingen anmärkte mot planerna

Enligt planerna ska bygget av en gång- och cykelbana längs Tegelbruksvägen på Högback industri- och affärsområde i Finby påbörjas i sommar. Däremot ligger en förbättring av Nyholmsvägen på framtiden.

Nyhetsbild

Kräver åtgärder för tryggare skolväg i Kristinestad

Trafiken är livlig och farlig vid Repslagaregatan i Kristinestad, där över 350 barn rör sig dagligen. Ett andra initiativ med krav på snabba åtgärder för bättre trafiksäkerhet så att barnen tryggare kan röra sig här har lämnats in.

Nyhetsbild

Ny rapport: Kasköbanan har stor ekonomisk betydelse

Många jobb och miljontals euro hänger på att järnvägen Seinäjoki-Kaskö överlever. Om den utvecklas blir nyttan stor. Det visar en ny rapport.

Nyhetsbild

Butikschefen välkomnar gång- och cykelbana – "Jag är orolig då skolelever cyklar här"

Positiva nyheter, säger Halpa-Hallis butikschef Jarmo Piikkilä om beskedet att Närpes stad börjar bygga en gång- och cykelbana längs Tegelbruksvägen i sommar.

Nyhetsbild

Vasa och Närpes får pengar för gång- och cykelvägar

Vasa får 1,6 miljoner euro och Närpes 150 000 euro av staten för att bygga gång- och cykelvägar.

Nyhetsbild

30 år sedan första vägplanen gjordes – Skarpängsvägen väntar fortfarande på finansiering

Den har varit på tapeten länge – omfartsvägen i Närpes centrum, Skarpängsvägen. Fortfarande, efter drygt 30 år, väntar vägen på finansiering.

Nyhetsbild

Olav Sjögård: Skarpängsvägen kunde halvera trafikmängden i centrum

Stadens ledning gör allt den kan för få Skarpängsvägen-projektet att röra på sig, säger stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård (SFP). Vägen skulle dels avlasta trafiken i centrum, dels öppna för nya bostadsområden.

Nyhetsbild

Ännu har inga statliga vägar privatiserats i Sydösterbotten – "Fortfarande aktuellt att ansvaret ska överföras på markägarna"

Fyra statliga vägar i Närpes och en i Kristinestad hotas fortfarande av indragning. Staten vill flytta ansvaret för skötseln av de här vägarna till väglag. Det är över tio år sedan privatiseringen blev aktuell, men ännu är det bara ett förslag.

Nyhetsbild

Riksåttan väntar på breddning från Övermark söderut – gäller en sträcka på nitton kilometer

För snart tio år sedan breddades Riksåttan från Pörtom till Brännback i Övermark. Ett smalt avsnitt mellan Övermark och Bäckliden återstod. Den sträckan är fortfarande inte breddad.

Nyhetsbild

Gav lov till ny bro vid Hundholmen – byggstart kanske i vår

Staten satsar på vägbanken mellan Närpes och Kaskö. NTM-centralen har fått tillstånd för en ny bro vid Hundholmen.

Nyhetsbild

Landsvägen genom Bodbacka i uselt skick – "Det måste börja vara vår tur"

Den som kör landsväg 6750 mellan Övermark och Korsnäs är tvungen att kryssa mellan håligheter i beläggningen. Vägens skick har blivit sämre och nu börjar invånarna tröttna.

Nyhetsbild

Vägdirektören: Bara pengarna räcker till är vi där

Då NTM-centralen har pengar över att satsa på mindre vägar, då har Bodbackavägen hög prioritet, säger Anders Östergård, vägdirektör på Österbottens NTM-central.

Nyhetsbild

Församlingen har grönt ljus för kameraövervakning – "Det skulle behövas"

Då det förekommer gaturally i Närpes centrum märker också församlingen av okynneskörningen. Kameraövervakning kan bli aktuellt, men förhoppningen har varit att inte behöva tillgripa den åtgärden.

Nyhetsbild

Polispatrull lugnade ner trafiken på tisdagskvällen – problemen har eskalerat

Gaturallyt i Närpes centrum verkar inte avta. Okynneskörningen fortsatte även tisdagskvällen och under natten till onsdag. Den här gången dök även polisen upp på platsen. Då var läget lugnt, men senare tilltog buskörningen igen.

Nyhetsbild

Gaturallyt fortsatte i natt – även en postlåda blev sönderslagen

Under natten till tisdag fortsatte okynneskörningen på Biblioteksvägen. Även en postlåda strök med.

Nyhetsbild

Buskörning och anmälan om hemfridsbrott i Närpes – "Det här är inte normalt beteende"

Det så kallade gaturallyt i Närpes centrum stör och oroar invånare. Natten till söndagen trappades buskörningen upp ytterligare efter ett uppmärksammat inlägg i sociala medier. Nu polisanmäls händelserna som ofredande och hemfridsbrott.

Nyhetsbild

Rektor välkomnar initiativ om farthinder på Repslagaregatan

Farthinder behövs vid Repslagaregatan, påpekas i ett initiativ i Kristinestad. Gatan är farlig och trafiken livlig då där finns två skolor och ett daghem. I området rör sig över 350 barn.

Nyhetsbild

Yttermark har välkomnat den nya gång- och cykelbanan – gläds åt att staden tog tag i projektet

Gång- och cykelvägen vid Åbrovägen saknar ännu beläggning, men den är redan nu i flitig användning. Yttermark skola kan glädjas åt en tryggare skolväg.

Nyhetsbild

Korsnäs hälsogård förbättras – parkeringen är nyasfalterad

Förbättringar görs vid hälsogården i Korsnäs. Nu har den förnyade parkeringen fått asfalt.

Nyhetsbild

Hamn-vd i Kaskö: ”Sänkt arrende ger rum för att satsa och öka omsättningen”

Kaskö hamn har all potential. För att ytterligare kunna öka omsättningen krävs investeringar. Ett sänkt arrende gör fler investeringar möjliga, säger hamnbolagets vd.