Lokalt

Vägar & trafik

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Närpes stad förbereder för trottoar längs Åvägen

Åvägen och en bit av Parkvägen i Närpes centrum ska småningom få trottoar. Tidpunkten är inte bestämd, men en del förberedelser har gjorts.

Nyhetsbild

Kaskö med och betalar för spår i Teuva – för att trygga trafiken

Virkestransporter är viktiga då det gäller att öka trafiken på den nedläggningshotade Kasköbanan. Därför är staden också redo att bidra till i en satsning på en utbyggnad av lastningsplatsen i Teuva.

Nyhetsbild

Tolv älgolyckor i Sydösterbotten i fjol – och nu är risken för krock som störst

Det är mörkt och dålig sikt, älgarna förflyttar sig – dels eftersom de är brunstiga och dels för att älgjakten pågår. Hösten till högrisktid för älgolyckor i trafiken. Ifjol inträffade tolv älgkrockar i Sydösterbotten, men antalet kollisioner med vitsvanshjort och rådjur var betydligt fler.

Nyhetsbild

Vägprojekt på gång i Yttermark – "Om allt går bra utgår vi från byggstart nästa år"

Trafiksäkerheten längs Åbrovägen/Granlidsvägen som går förbi Yttermark skola är någonting som diskuterats länge. Nu börjar det röra på sig – och en del av vägen kan bli en så kallad byväg. Här kan du se en skiss som visar hur man ska köra på en byväg i Yttermark.

Nyhetsbild

Väntar på en tryggare skolväg – "Skulle verkligen behövas"

En smal, livligt trafikerad och krokig väg. Det anser ett gäng Yttermarkföräldrar, som hoppas projektet med skolvägen verkligen förverkligas.

Nyhetsbild

Korsnäs hälsogård rustas upp för 95 000 euro

Olika förbättringsarbeten pågår vid Korsnäs hälsogård. Hela investeringen går på 95 000 euro.

Nyhetsbild

Nu ska trafiken öka ännu mera på Kasköbanan – satsning på lastplats för virke

Massaved kan köras med tåg från skogarna i Sydösterbotten till fabriker i övriga landet. Nu satsas pengar på att förbättra lastplatsen i Teuva.

Nyhetsbild

Vägdirektören: Inget politiskt utspel – läget är så här illa

NTM-centralen har beskyllts för att göra politiska utspel, men vägdirektör Anders Östergård försäkrar att vägarna faktiskt är så här dåliga.

Nyhetsbild

Väntar på förbättring av Gammelvägen – "Någon ordning borde det vara"

Gammelvägen borde förnyas. Det anser Leif Mannfolk, som bor bredvid den kommunala vägen. Han efterlyser oljegrus, farthinder och viktbegränsning.

Nyhetsbild

Norrback om vägarnas usla skick – "Det kommer mer pengar nästa år"

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) säger att det kommer mer pengar för det statliga vägunderhållet nästa år. Därför borde NTM-centralen inte förhasta sig.

Nyhetsbild

"Vi har aldrig begärt mycket – men heller inte fått något"

Tele- och datanäten krånglar, adressen blev de av med och nu tar staten även sin hand från Uttermossavägen. Det är tydligen inte meningen att man ska bo på landsbygden, konstaterar besvikna bybor efter beskedet att vägen inte längre ska lappas.

Nyhetsbild

Larmrapport: 670 kilometer väg blir utan lappningar i höst

Stora delar av Österbottens vägar är i för dåligt skick för att lappas, uppger NTM-centralen.

Nyhetsbild

Nu ryms bilarna bättre vid hälsogården

Nu är det bara en kvarlämnad sten som bekymrar Göran Moliis. I övrigt är han nöjd med parkeringen vid hälsogården i Korsnäs.

Närpes bidrar med 31 000 euro till nya broar

En bro i Pörtom och en i Övermark ska förnyas. Närpes stad deltar med 31 000 euro i projekten.

Nyhetsbild

Ovanligt besvärlig gatstump i Närpes – Biblioteksvägen är inte helt klar än

NÄRPES Att förbättra några hundra meter gata i Närpes centrum blev invecklat. Biblioteksvägen skulle ha varit färdig för ett år sedan. Ett bra vägprojekt, säger vägmästaren.

Nyhetsbild

Tre kilometer riksväg i Bäckliden fick ny asfalt

Det fanns inte med på listan över beläggningsprojekt. Men nu har ett avsnitt av riksåttan på cirka tre kilometer norr om den så kallade Kasköviadukten i Närpes fått ny asfalt.

Broar förnyas i Pörtom och Övermark – staden med och betalar

En bro i Pörtom och en i Övermark ska förnyas.  Båda projekten får stöd av staden och staten.

Nyhetsbild

Fler 17-åringar rattar bil längs vägarna – Hampus är en av 29 i Sydösterbotten

Hampus Berglund har likt 28 andra sydösterbottniska 17-åringar beviljats tillstånd för att ta bilkörkort det senaste året. Det har blivit allt vanligare sedan körkortslagen förnyades i fjol.

Nyhetsbild

Rangsbybor trötta på att kryssa mellan väggropar och lappningar: "Varför räcker inte pengarna hit?"

Nu är måttet rågat. Vägen genom byn är i allt annat än bra skick. Det anser man i Rangsby och tycker att det är hög tid för en förbättring från grunden och ny beläggning.

Nyhetsbild

NTM-centralen lovar inga förbättringar – "Pengarna räcker inte till"

På NTM-centralen känner man till Rangsbyvägens dåliga skick, men inga förbättringar utlovas under den närmaste tiden.

Nyhetsbild

Korsningar breddas för att ge plats för stora transporter

Bredare korsningar och övertäckta refuger börjar dyka upp här och där. Där vindkraftverkens olika delar ska fram krävs mycket svängrum.

Nyhetsbild

Med nyfixad väg behöver Vettmossborna inte byta stötdämpare på bilen så ofta

Den som väntar på något gott ... Snart är det sliriga och leriga föret på Vettmossvägen ett minne blott. Nu är grundförbättringen i full gång. Toppen, tycker Johan Böling och Nils-Erik Jansson som bor på Vettmossen.

Nyhetsbild

Vettmossvägen grundförbättras – slut på tjälskador och lervälling

Vägen jämnas och får ett täcke av fiberduk och bergkross. Torrläggningen garanteras genom dikning och dåliga vägtrummor fixas. Då blir den grusbelagda delen av Vettmossvägen i Yttermark som ny.

Nyhetsbild

Stadsbron är stabil för tillfället – men då den nått vägs ände kommer den att rivas

För två år sedan fanns tecken på att stadsbron i Kristinestad sjunker. Bron är i skick nu, men när tiden är inne blir det en ny bro, uppger broingenjören Jukka Ylimäki på NTM-centralen.

Nyhetsbild

Nya taxilagen gjorde det svårare få tag i en taxi på landsbygden

Nya taxilagen är ett år gammal. I Sydösterbotten förändrades mindre än befarat men för konsumenterna blev det en del försämringar.

Nyhetsbild

Hennes mobiltelefon blev uppkopplad till satellitnätet – "Tänk om ett barn sitter och surfar på sin mobil ute till havs"

När Ulla Holmberg reste med Finnlines fartyg till Travemünde, Tyskland, i sommar, blev hennes mobiltelefon plötsligt uppkopplad till satellitnätet. Hon tycker att informationen om båtroaming är bristfällig – speciellt från rederiernas sida.

Nyhetsbild

En efterlängtad syn: Asfaltmaskiner på Östra linjen

Många har klagat på att Östra linjen i Yttermark är i dåligt skick, men för ett par veckor sedan började man lappa delar av den. Och nu får även alla avsnitt längs med vägen där nya vägtrummor monterats ny beläggning.

Nyhetsbild

Ny väg planeras från Ängskullsvägen till skolcentrum

Boende på Skolgränd i Finby undrar hur staden tänker lösa trafiken längs vägen. De konstaterar att vägen används flitigt av dem som ska till skolcentrum. Stadens svar är att trafiken ska styras till en ny väg som ska byggas från Ängskullsvägen västerut till skolbacken.

Nyhetsbild

Eskilsöfärjan kör upp till 220 turer varje dag

Varje dag kör färjan mellan Eskilsö och Kaskö upp till 220 turer. Det uppskattas av ortsbor, fritidshusägare och semesterfirare. Häng med på en eftermiddag ombord på färjan.

Nyhetsbild

Ny parkering på skolgården i Taklax

Trafiksäkerheten förbättras på skolgården i Taklax. Just nu pågår arbetet med att avskilja biltrafiken och parkeringen från skolgården.

Nyhetsbild

Nu skeppas den sista kollasten från Björnön i väg

Nu skeppas den sista kollasten från PVO-Lämpövoimas lager på Björnö iväg med destination Vasa. – Nu är det bara att lasta, lasta, lasta, säger John Rajasalo, platschef för Blomberg Stevedoring i Kristinestad som sköter om lastningen.

Nyhetsbild

Tacksamma över att Strandvägen äntligen får ny asfalt

I Molpe är folk nöjda och glada över att Strandvägen äntligen får ny asfalt. De hoppas att beläggningen ska hålla den här gången. Alla säger sig vara trötta på det lappverk som nu funnits mellan Molpe och Korsnäs.

Nyhetsbild

Svängfiler byggs vid Västanlidvägen

Det är inte bara staten och Korsnäs kommun som satsar medel på förbättring av Strandvägen mellan kyrkbyn och Molpe. Även ortens företag Dermoshop bidrar för att öka trafiksäkerheten.

Nyhetsbild

Nu avgörs framtidens färjor – upphandlingen av trafiken till Bergö och Eskilsö är i gång

Vem ska sköta trafiken till Bergö och Eskilsö de kommande tolv åren och med hurudana färjor? Det klarnar i höst när upphandlingen är klar.

Nyhetsbild

Vill se säkrare korsning vid Skogsdungens daghem

Trafiksäkerheten bör förbättras i korsningen vid Skogsdungens daghem i Kalax. Nu är farofyllda situationer inte ovanliga.

Nyhetsbild

Asfalteringen av Strandvägen inleds i juli

I början av juli inleds asfalteringen av Strandvägen mellan Korsnäs och Molpe. Arbetet startar från Molpe och fortsätter mot Korsnäs kyrkby, där kommunen skjuter till egna medel för att få en lite längre sträcka åtgärdad.

Nyhetsbild

Förändringar i skoltrafiken kunde bli aktuellt – politiker gav förslaget redan 2017

Om skolelever med två likvärdiga hemadresser skulle få rätt till skolskjuts från båda sina hem skulle det för Närpes del innebära stora utmaningar för skolskjutsarna.

Nyhetsbild

Den intensiva trafiken oroar föräldrar

Det har under årens lopp kommit flera påstötar om behovet av en gång- och cykelbana längs Östermarksvägen i Finby. Magnus Pått är liksom andra föräldrar orolig då barnen ger sig ut på den livligt trafikerade vägen.

Nyhetsbild

Storåfirma startade ny busslinje - kör även via Närpes centrum

En ny busstur mellan Vasa och Åbo avviker från mönstret - bussen viker av från riksåttan och kör via busstationen i Närpes.

Nyhetsbild

Kort lista på vägar som får ny beläggning – men Strandvägen finns äntligen med

De är inte många, vägarna som får ny beläggning i sommar. Men på onsdag rullar i alla fall asfaltmaskinerna ut, med start i Storå. Och någon gång senare i sommar väntar Strandvägen i Korsnäs.

Nyhetsbild

Kabel avgrävd i västra Närpes

Ett kabelbrott inträffade på tisdagen i västra Närpes, och anslutningen klipptes av för Dynamonets kunder där.

Nyhetsbild

Glad överraskning: Strandvägen i Korsnäs får ny beläggning

TRAFIK Plötsligt damp en halv miljon euro ner hos NTM-centralen. "Det går till Strandvägen i Korsnäs", säger vägdirektör Anders Östergård.

Nyhetsbild

Påskhyss bakom höjd hastighet på Strandvägen

KORSNÄS Under påsken höjdes hastighetsbegränsningen på den gropiga Strandvägen mellan Korsnäs och Molpe. Men det var ett helt privat tilltag.

Nyhetsbild

Sydösterbotten ödemark i reportage om riksåttan – "Det var inte så lyckat"

En krokig och gropig väg med knappt någon bebyggelse eller annat. Så beskrivs riksåttan mellan Björneborg och Vasa i ett reportage som ska lobba för förbättringar av vägavsnittet. Märkligt, tycker Kaskö hamns vd.

Nyhetsbild

Dockningen av Wasa Express drar ut på tiden – "Säkerheten går först"

VASA Wasa Express är ur trafik fram till den 25 januari, uppger Wasaline.