Lokalt

Vägar & trafik

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Släckt webbkamera saknad av flera – "Den var en potentiell säkerhetsrisk"

Först strömmade det från bankhörnet, sedan från biblioteksfasaden. Men nu är Salutorget i skugga och webbkameran släckt, vilket retar Kristinestadsbor på hemmaplan och i förskingringen.

Nyhetsbild

För 50 år sedan rullade den första Ladan ut ur bilfabriken – "Det är en användbar bil men ingen skönhet"

I år är det femtio år sedan Lada, en av de mest ikoniska sovjetiska bilmodellerna, började rulla fram längs vägarna. Lada är en användbar bil, men ingen skönhet. Det anser Finbybon Charlie Nyberg som rattat flera sådana under åren.

Nyhetsbild

Nu trafikerar Bergöfärjan igen: "Vinden har saktat i"

Efter reparationer kan färjan nu köra enligt den vanliga tidtabellen.

Nyhetsbild

Föräldrar och barn välkomnar lägre hastighet: "Det finns en besvärlig kurva i området"

Trafiken ökar längs Bölevägen och Böletåget. Flera familjer med små barn bor längs de här  vägarna i Böle. Föräldrar är glada över att en hastighetsbegränsning på 40 kilometer i timmen nu införs.

Nyhetsbild

Trötta stolpar stöttas med plankor mot vägbanan – "Aldrig sett tidigare och absolut inte godkänt" säger NTM-centralen

Västra Härkmerivägen ska få nya armaturer och stolpar som ersätter de gamla som håller på att stjälpa. Som provisorium stöttas stolparna med plankor – mot vägbanan, som enligt NTM-centralen verkligen inte går för sig.

Nyhetsbild

Nu ska cyklarna ha röd baklykta – "Det är en billig livförsäkring"

Rött där bak, vitt där fram och gult på sidorna. Det är färgskalan som ska göra cyklisterna synligare i trafiken i enlighet med den nya trafiklagen. Och som extra krydda gärna en gul eller orangefärgad jacka eller reflexväst.

Nyhetsbild

Gupp på gupp längs cykelvägen mellan Lålby och Kristinestad – "Bättre att cykla på körbanan i stället"

Roger Lundell och Jouni Malinen vill gärna lyfta fram ytterligare en aspekt av trafiksäkerheten: underlaget på gång- och cykelbanan.

Nyhetsbild

Parkeringsrutorna är upptagna av bilar utan tillstånd – att måla dem blå kunde vara en lösning

Felparkerade bilar och för få parkeringsplatser. Att hitta parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade i Närpes är inte så lätt för den som verkligen behöver dessa. Berörda bilister efterlyser nu skärpning.

Nyhetsbild

Parkeringsplatser i Närpes samlade i app – ska underlätta för personer med rörelsehinder

Närpes stad har kartlagt och samlat sina parkeringsplatser för rörelsehindrade i en mobilapplikation. Tanken är att den ska underlätta för utomstående att hitta parkeringsplats.

Nyhetsbild

Planerna för Dynamokorsningen framskrider – "men pengarna saknas"

Nu har man utrett möjligheterna till en rondell i Dynamokorsningen och utlåtandet är positivt.

Nyhetsbild

Rondellens utsmyckning lades på is – "Den är undermåligt skött"

Rondellen i Ivars korsning skulle smyckas ut men planerna blev lagda på is. 2014 haglade förslagen in och dåvarande kultursekreteraren Lasse Eriksson samlade dem alla i ett kuvert. Nu har vi plockat fram förslagen igen.

Nyhetsbild

Han har ett eget förslag – "Det bästa vore att bygga något neutralt"

Harry Stenholm var aktiv i debatten om rondellens utsmyckning då den var ny. Som lastbilschaufför har han sett otaliga rondeller under sina körningar och han väntar ännu på att den i Näsby ska smyckas ut – och han har själv ett förslag.

Nyhetsbild

Här ska en ny bro byggas – "Behovet ökar

En ny bro ska byggas vid Hundholmen i Närpes. Den nuvarande bron har sett sina bästa dagar och därför behövs en ny konstruktion i synnerhet för den tunga trafiken på stamväg 67 till och från hamnen i Kaskö.

Nyhetsbild

Besvikelse i Pörtom över nytt nej till bropengar – "Vi har kämpat länge för bygget"

Linda Granbäck är ordförande för Pörtom byaråd, som ända sedan 2014 har kämpat för att få en gång-och cykelbro över ån i byn. Hon är besviken över att man för andra gången får avslag på ansökan om statliga pengar.

Nyhetsbild

Inga EU-pengar till gångbro i Pörtom – projektet blir inte av i år

Byggandet av Mattlars åbro i Pörtom har stött på patrull. Två gånger har Närpes stad fått avslag på sin ansökan om EU-pengar för projektet. Det är osäkert om ett tredje försök görs.

Nyhetsbild

Gammelbron i Finby förstärks med sprängsten

Den nybyggda bron i Finby förstärks med sprängsten. Perioder med högt vattenstånd i Närpes å har visat att de här åtgärderna måste vidtas.

Nyhetsbild

Rekordmånga beviljas åldersdispens för bilkörkort – "Ska inte vara tillgängligt för alla"

Allt fler landsortsbor söker om åldersdispens för bilkörkort, och nästan alla ansökningar godkänns. Hittills i år har 36 sydösterbottningar beviljats tillstånd att köra bil som 17-åring.

Nyhetsbild

Många 17-åringar längs vägarna i Närpes – Alexander är en av dem

Flera tusen kilometer på några veckor, det har Alexander Hannus kört med sin Volkswagen Golf sedan han tog bilkörkort. Han är sjutton år och har – likt Emelie Sax – beviljats åldersdispens.

Nyhetsbild

Dags för skepparklubben att förnya sjökorten – det väntas bli en dyr historia

För dem som vill ta sig en båttur i farvatten i Närpes skärgård ska det så småningom bli lättare att undvika stenar, grynnor och skär. Skepparklubben planerar att förnya sjökorten, men det är inte gjort i en handvändning.

Nyhetsbild

Väglaget fick sin vilja igenom: 60 blir 40 på en del av Fagerövägen

Tekniska nämnden i Närpes beslöt sänka hastighetsbegränsningen längs Fagerövägen

Nyhetsbild

Nu ska 60 bli 40 på en del av Fagerövägen – "Det kunde ha gjorts för länge sedan"

När man kommer till skylten som säger "Välkommen till Fagerö" i Rangsby försämras sikten. Där borde bilarna börja köra saktare, tycker småbarnsmamman Josefine Antfolk som bor uppe på backen.

Nyhetsbild

Snart får Yttermarkbarnen säkrare skolväg – men rosenhäcken får flytta på sig

Snart ryker rosenhäcken för att ge plats för gång- och cykelbanan längs Åbrovägen i Yttermark. Men visst gläds Carl-Johan och Siv-Lilly Nylund åt att det blir tryggare för fotgängare och cyklister.

Staden köper mark i Finby

Närpes stad köper ett markområde invid Håkansvägen i Finby. En del av marken kommer att utgöra vägområde för den planerade Skarpänsvägen.

Nyhetsbild

Nu byggs gång- och cykelväg i Yttermark – och en ny parkering

Nu kan arbetena med att bygga en gång- och cykelväg längs Åbrovägen i Yttermark köra igång. Entreprenör har valts för byggarbetet.

Nyhetsbild

Vägar i Finby förbättras – kollapsade på ett ställe

Vägar som en längre tid varit i dåligt skick på Högback industriområde i Finby åtgärdas nu. Den milda vintern gjorde att vägens bärighet försvann helt på ett ställe.

Nyhetsbild

Nära ögat i Kaskö hamn – Lastfartyg törnade nästan in i motorbåt som låg vid kajen

På måndagen var det nära att ett fullastat fartyg kört på en motorbåt som låg vid diktalkajen i Kaskö hamn – ett ställe som inte är allmänt område. Vd Patrik Hellman påminner om att kaj och hamn är slutet område, inte öppet för allmänheten.

Nyhetsbild

Snart gäller en ny vägtrafiklag – gula linjer försvinner och nya trafikmärken dyker upp

De gula spärrlinjerna blir vita och nya trafikmärken dyker upp längs vägrenen. Det är några av många förändringar då den nya vägtrafiklagen träder i kraft om knappt två veckor.

Nyhetsbild

Betongsugga på vift i Närpes – hann bara placeras ut så försvann den

För att komma tillrätta med oönskad trafik på kyrkparkeringen i Närpes har församlingen satsat i så kallade betongsuggor. De hann bara placeras ut så försvann den ena. Saken har polisanmälts och polis på plats mottog det inträffade som stöld.

Nyhetsbild

Glädje över sprillans ny asfalt: "Vägen har varit som en golfbana"

Asfaltmaskiner har varit en efterlängtad syn längs Östra linjen. De som bor invid vägen i östra Yttermark är glada över att maskinerna äntligen är på plats. Gärna hade de sett att hela vägen ända till Övermark blivit asfalterad.

Nyhetsbild

Vägdragning ändras i Övermark

En liten detaljplaneändring är aktuell i Övermark. Det handlar om att flytta infarten till ett småhusområde.

Nyhetsbild

Vindkraft på väg – se upp för bred och lång last

Byggandet av vindkraftsparken i Kalax är i full gång och nästa fas av byggnadsarbetet kommer att påverka trafiken.

33 väglag i Korsnäs får dela på 25 000 euro

Kommunalt underhållsbidrag betalas i år ut till 33 väglag i Korsnäs, beslöt tekniska nämnden.

Nyhetsbild

Missnöje med NTM-centralens svar – "Blinkande trafikljus eller rondell"

Fullmäktigeledamoten Peter Sjökvist (SDP) är inte nöjd med det svar han fick på sin motion om att förbättra trafiksäkerheten vid Skogsdungens daghem i Kalax. Han ifrågasätter hur mätningen gjordes. Hans förslag är en rondell i korsningen eller blinkande varningsljus på Strandvägen före infarten till daghemmet.

Nyhetsbild

80 är helt bra, säger NTM-centralen om hastighet nära daghem

Folk kör inte för fort, sikten är god, det finns gång- och cykelbana, underfart och vägbelysning. NTM-centralen underkänner därför förslaget om sänkt hastighet vid Skogsdungens daghem i Kalax.

Väglag i Närpes får dela på 118 000 euro

Drygt 215 kilometer enskilda vägar i Närpes får bidrag av staden för sommarunderhåll.

Nyhetsbild

Fullmäktigemotion: Bygg ut cykelvägen ytterligare i Lappfjärd

1,1 kilometer återstår innan hela Lappfjärds centrumområde har gång- och cykelväg. Politiker vill att Kristinestad förhandlar om medel med NTM-centralen.

Nyhetsbild

Förslag att banta garanti fälldes – snöröjare får betalt för sju gånger

De entreprenörer som plogar snö åt Närpes stad ska också i fortsättningen garanteras betalning för sju gånger per säsong. Politikerna ville inte banta antalet.

Nyhetsbild

Oljetanker för ankar vid Kristinestads fyr sedan påsk – ska lastas om inför Kanäs

Oljetankern Seamullet har legat på redden utanför Kristinestad sedan påskaftonen. Lagerhållaren väntar på lossningstillstånd av Tullen.

Nyhetsbild

Nytt poängsystem avgör vilka vägar som får vägbelysning i Närpes

Från och med nu är det ett poängsystem som avgör vilka vägar som får vägbelysning i Närpes. Tekniska nämnden har fastställt nya kriterier.

Nyhetsbild

Oönskad trafik kvällstid på kyrkparkering i Närpes

Mycket spår av däck på asfalten skvallrar om att det förekommer en hel del oönskad trafik kvällstid på parkeringen vid Närpes kyrka. Boende i närheten har klagat och nu vädjar församlingen om att okynneskörningen ska upphöra.

 

Nyhetsbild

Stort asfalteringsprojekt i Pörtom – tio vägar får ny beläggning

Det blir mycket arbetsfordon längs vägarna i Pörtom i år. Tekniska nämnden har bestämt vilka vägar som får ny beläggning och tio av dem finns i Pörtom.

Nyhetsbild

Persontrafik längs Kasköbanan kan bli möjlig –  "Duospårvagnar är ett intressant alternativ"

Tidigast om några år kunde visionen om duospårvagnar med persontrafik på räls bli verklighet i Sydösterbotten. Österbottens förbund och Södra Österbottens förbund ska först fatta beslut om hur man går vidare. För några pengar finns inte i dagens läge.

Nyhetsbild

Företagaren om att Östra linjen rustas upp: "Vi har väntat länge på det här"

Både vi och kunderna är väldigt glada, säger företagaren Jan Pått på Granlidens trä i Yttermark då drygt åtta kilometer av Östra linjen ska få ny beläggning. Men han vågar ändå inte riktigt ta ut all glädje i förskott.

Nyhetsbild

Även resten av vägen skriker efter förbättring – men Bo vågar inte hoppas på för mycket

Yttermarkbon Bo Ek bor anser att hela Östra linjen – inte bara åtta kilometer med beläggning – är i stort behov av upprustning. Förra hösten och i vinter var grusvägen riktigt eländig.

Nyhetsbild

Vi frågade var Österbottens sämsta väg finns – så här svarade ni

Se bilder, tips och redovisningar över var i Österbotten vägarna mer liknar tvättbrädor än vägar, från Terjärv i norr till Närpes i söder.