Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att kommuner erbjuder en tredje dos coronavaccin för alla som fyllt 60 år, för alla som bor på vårdinrättningar samt för medicinska riskgrupper.

Enligt institutets rekommendation kan den tredje vaccindosen ges när det har gått minst sex månader sedan den andra dosen.


"Skyddet försvagas snabbare för äldre personer"


Institutet för hälsa och välfärd motiverar sin rekommendation om en tredje vaccindos med att forskning tyder på att det skydd som coronavaccinet ger mot sjukdomen covid-19 avtar gradvis efter den andra vaccindosen. Enligt institutets bedömning hålls skyddet ändå i allmänhet på en god nivå i åtminstone sex månaders tid.

"Trots att en stor del av befolkningen har ett riktigt bra skydd mot coronavirussjukdom i åtminstone sex månader verkar det som att skyddet försvagas snabbare för äldre personer och medicinska riskgrupper. Utöver detta löper de på grund av sitt medicinska tillstånd och sin ålder en större risk att insjukna i en allvarlig form av coronavirussjukdom", säger Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, i ett pressmeddelande.

Enligt institutet har alla de som fått två doser coronavaccin men som ändå dött eller behövt tas in på intensivvårdsavdelning på grund av covid-19 varit över 60 år.


Pfizer-Biontech eller Moderna


Institutet rekommenderar att antingen läkemedelsbolagen Pfizers och Biontechs gemensamma coronavaccin eller bolaget Modernas coronavaccin används för den tredje vaccindosen. I första hand rekommenderas samma vaccin som personen som ska vaccineras fått som andra vaccindos.

Enligt institutet verkar det som att Finland kan använda ungefär 2,6 miljoner coronavaccindoser för den tredje vaccinationsrundan i år.

"Mängden vaccindoser räcker bra till för att vaccinera personer över 60 år och medicinska riskgrupper med en tredje vaccindos. Vaccinationen av dessa grupper bör dock inte sakta ner vaccinationen med den första eller andra dosen", säger Mia Kontio, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd, i pressmeddelandet.

Institutet för hälsa och välfärd bedömer att personer under 60 år som inte hör till en medicinsk riskgrupp inte behöver en tredje dos coronavaccin i nuläget.