SPT direktrapporterade från myndigheternas presskonferens om coronaläget: