Från måndag kan vaccinationen med Astra Zenecas coronavaccin fortsätta i Finland, men endast för personer som fyllt 65 år.

Astra Zenecas vaccin stoppades den 19 mars eftersom hälsomyndigheterna ville utreda om vaccinet har farliga biverkningar. Förra veckan meddelade Institutet för hälsa och välfärd att vaccinationerna kan återupptas den 29 mars.

Utredningen av eventuella biverkningar av Astra Zenecas coronavaccin inleddes efter att två personer i Finland fått ovanliga blodproppar i hjärnan. Institutet för hälsa och välfärd motiverar beslutet att låta vaccinationerna fortsätta med att man inte noterat någon förhöjd risk för blodproppar i hjärnan hos personer som fyllt 65 år och som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin.

När det gäller yngre åldersgrupper fortsätter utredningen.