Sjukvårdsdistrikten och Institutet för hälsa och välfärd har olika system för att rapportera om nya coronafall, vilket kan ge upphov till viss förvirring. Till exempel rapporterade Vasa sjukvårdsdistrikt i lördags om 55 nya fall, medan Institutet för hälsa och välfärd uppgav 72.

Det finns en enkel förklaring.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter i registret över smittsamma sjukdomar. Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar däremot det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen och som ännu inte införts i registret – siffrorna är alltså inte jämförbara med hälsomyndigheternas. Detsamma gäller flera andra sjukvårdsdistrikt.

–  Siffrorna från Institutet för hälsa och välfärd släpar efter, de är inte i realtid, säger Juha Salonen som är infektionsöverläkare vid Vasa sjukvårdsdistrikt.

Visserligen är inte heller sjukvårdsdistriktets siffror dagsfärska, men nästintill. Det tar några dagar att analysera testerna i Tammerfors och i de privata laboratorierna. Enligt Salonen är det inget problem att de olika aktörernas rapportering inte går i samma takt.

–  Huvudsaken är att man på lokal nivå vet exakt hur många smittfall man har.

Juha Salonen är infektionsöverläkare på Vasa centralsjukhus.

Då kan man också spåra smittkedjorna och sätta exponerade i karantän så snabbt som möjligt, något som varit extra viktigt i Vasa under den senaste veckans eskalerande coronaläge. Det råder inget tvivel om att situationen är allvarlig och så långtgången att den kräver kraftiga åtgärder för att stoppas.

Det viktiga är nu att se den större trenden, säger han.

–  Man ska nu inte hänga upp sig på siffror.


Alla räknar på sitt eget sätt


Det varierar mellan sjukvårdsdistrikten hur man räknar de nya smittade och Institutet för hälsa och välfärd har sitt eget sätt, säger diagnostikchefen Lasse Lehtonen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Sjukvårdsdistriktet rapporterar utgående från dagen då testet analyserats medan institutet rapporterar från dagen då testet tagits.

Lehtonen ser inte variationerna som något betydande problem.

–  Huvudsaken är att människor vet hur de ska tyda siffrorna. Institutet för hälsa och välfärd har sitt eget sätt att räkna och det är helt okej.

Lasse Lehtonen, diagnostikchef vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, ser inte variationerna i rapporteringen som ett stort problem. Huvudsaken är att människor vet hur siffrorna ska tydas, säger han.

En avsaknad av precision kan vara till institutets nackdel och fördröjningarna kan göra det svårt att följa situationen, enligt Lehtonen.

–  Alla bestämmer själva vilket system de följer men det är bra att veta att det kan finnas fördröjningar i Institutet för hälsa och välfärds rapportering, säger han.

Institutet för hälsa och välfärd har inte svarat på SPT:s förfrågningar om hur rapporteringen av coronafallen går till, och varför den går till på det sättet.


Geografisk spridning


Vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är chefsöverläkaren Mikko Pietilä inne på samma linje. Det spelar inte så stor roll för helheten om Institutet för hälsa och välfärd rapporterar 15-20 fall mer eller mindre än sjukvårdsdistriktet.

–  Jag förstår att enstaka fall kan göra det enklare för människor att evaluera läget. Men vi borde se på den större bilden, säger han.

Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, säger att vi borde koncentrera oss på helheten och inte på enstaka fall. Arkivbild.

Pietilä säger också att situationen är densamma i alla sjukvårdsdistrikt. Sjukvårdsdistrikten har färskare och mer exakta siffror än vad institutet har.

–  Om en Åbobo har testats i Kuopio kan personens sjukvårdsdistrikt och Institutet för hälsa och välfärd få information om fallet vid olika tidpunkter. Skillnaden beror alltså inte på att myndigheterna inte vet vad de gör, utan fallen rapporteras av många olika källor vid olika tidpunkter.

Så här rapporteras coronasiffrorna

  • Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som registrerats i registret över smittsamma sjukdomar.
  • I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med hälsomyndigheternas.
  • Enligt Institutet kan systemet på grund av sådant som har med dataöverföringen att göra föra med sig en viss fördröjning i rapporteringen.
  • Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.
 

Dessutom preciseras fallen efter en tid.

–  Som exempel kan vi ta coronafallen i samband med flygen från Skopje. Vi rapporterade om fallen i Åbo, även om de smittade personerna var bosatta i ett annat sjukvårdsdistrikt.