Från och med i dag, måndag, förkortas tiden för karantän från 14 till 10 dagar, enligt Institutet för hälsa och välfärds nya direktiv. För karantän som inleddes före måndagen gäller de gamla reglerna om 14 dagars karantän.

Direktiven har ändrats med motiveringen att de allra flesta insjuknar inom 10 dagar efter att man utsatts för coronaviruset. Över hälften insjuknar inom fem dagar.

För milda coronavirusinfektioner som inte resulterar i sjukhusvistelse förkortas isolationsperioden hemma från 14 dagar till 7 dagar. Isolering innebär att en person som insjuknat i covid-19 hålls åtskild från friska personer.

Isoleringen hemma får dock avbrytas tidigast efter två symtomfria dagar. Förändringar i lukt- och smaksinnet eller en lätt irritationshosta som enda symtom kräver inte fortsatt isolering.


Nya reserestriktioner


Från och med i dag återinförs inreserestriktioner i trafiken mellan Finland och Cypern, Lettland och Liechtenstein. Länderna överskrider nu Finlands gränsvärde för inresa, som är 25 nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

De nya restriktionerna innebär att man efter måndagen endast fritt kan resa in i Finland från Vatikanstaten, Australien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand och Uruguay.

Dessutom tillåts inresa till Finland på grund av arbete eller med annan nödvändig orsak för medborgare från de europeiska länderna Andorra, Bulgarien, Cypern, Storbritannien, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien och San Marino. Personer som anländer från dessa länder rekommenderas frivillig karantän i 10 dagar, men man kan förkorta karantänstiden genom att ta två frivilliga coronatester.

Inreserestriktionerna gäller inte för finska medborgare som enligt grundlagen alltid har rätt att återvända till sitt hemland.

De rådande inreserestriktionerna är i kraft till den 10 november.