Generaldirektör Markku Tervahauta vid Institutet för hälsa och välfärd uppger i dag, onsdag, att institutets rekommendation för munskydd är klar och ska träda i kraft i morgon, torsdag (13 augusti).

Rekommendationen är Institutet för hälsa och välfärds egen, och enligt Tervahauta är det fortfarande osäkert om regeringen kommer ta ställning till den. Regeringen diskuterar coronasituationen på Ständerhuset i Helsingfors under onsdagskvällen.

–  Institutet för hälsa och välfärd har som hälsomyndighet rätt till att utfärda rekommendationer. Den är förstås inte obligatorisk, säger Tervahauta.

Rekommendationen gäller situationer där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd, såsom i kollektivtrafiken. Institutet tar inte ställning till om man borde använda munskydd i till exempel skolor.

–  I skolor borde man ordna undervisningen med tillräckliga säkerhetsavstånd i mindre grupper, så man borde inte behöva använda munskydd där, säger han.Tervahauta säger att rekommendationen ska vara regional och ska hela tiden ta i beaktande antalet coronafall i de olika sjukvårdsdistrikten. Gränsen för rekommendationen har ännu inte fastslagits.

–  Tanken är att man inte ska behöva använda munskydd i sådana regioner där det finns väldigt få fall.

Enligt Tervahauta är till exempel Nyland ett område som just nu kunde omfattas av en rekommendation för munskydd.

Yle var först med nyheten.