Den som anländer till Finland från ett land som omfattas av resebegränsningarna rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har skärpt karantänsrekommendationerna.

På sin webbplats skriver institutet att det rekommenderas att barn som befinner sig i frivillig karantän inte deltar i småbarnspedagogiken eller grundskoleundervisningen. I det senare fallet rekommenderas det att man kommer överens med utbildningsanordnaren om specialarrangemang för undervisningen.

Vuxna personer bör inte gå till sin arbetsplats under den frivilliga karantänen, utan komma överens med arbetsgivaren om andra arrangemang.

Till karantänsrekommendationerna hör också att man bör stanna hemma, undvika att röra sig i kollektivtrafiken och undvika nära kontakt med andra personer när det är möjligt.

Nödvändiga ärenden kan skötas även om man befinner sig i frivillig karantän. Ett nödvändigt ärende kan vara till exempel ett läkarbesök, men inte en hobby.Karantän även vid negativt coronatest


Rekommendationen om frivillig karantän gäller också för den som tagit ett coronatest, även om resultatet är negativt. Testresultatet visar enbart tillståndet vid tidpunkten för testningen och utesluter inte att man blir smittad senare eller att smittan gror i kroppen.

Institutet påminner om att frivillig karantän också gäller när återresan från en riskzon till Finland går via ett land som inte berörs av resebegränsningarna.

Den som anländer till Finland från ett land som inte omfattas av resebegränsningarna behöver inte sitta i karantän.

Om det finns en välgrundad orsak har läkare i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar rätt att beordra personer att sätta sig i karantän.

I enlighet med grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland. Man har också rätt att lämna Finland, såvida inte rätten begränsas av lagen.

Resebegränsningarna kan tas bort och återinföras beroende på hur epidemisituationen i landet förändras. Regeringens linje är att resebegränsningarna för ett land kan upphöra om landet under en tvåveckorsperiod har haft högst 8 fall per 100 000 invånare.

Det beslut regeringen fattade förra veckan är i kraft mellan 10 augusti och 8 september. Situationen granskas ungefär varannan vecka.

Om man anländer till Finland från de här länderna behöver man inte sitta i frivillig karantän:

  • Eu-länder: Cypern, Danmark, Estland, Grekland, Irland, Italien, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Norge, Tyskland, San Marino, Slovakien, Ungern, Vatikanstaten.
  • Länder utanför EU: Georgien, Japan, Kina, Nya Zeeland, Rwanda, Thailand, Tunisien, Syd-Korea, Uruguay.
  • Regeringen rekommenderar att man undviker onödiga resor till andra länder än de här. För alla andra länder gäller resebegränsningar.
  • Källa: thl.fi