Närpes

Nyhetsbild

Skolpolitiker rev upp tidigare beslut – lärare fick tjänst efter omprövning

Josephine Böling har efter omprövning valts till klasslärare i Västra Närpes skola. Bildningsnämnden förkastade sitt tidigare beslut om att välja en annan sökande till tjänsten.

Nyhetsbild

Stormskadorna i skogarna mer omfattande än väntat – Dags att få bort vindfällena

Det är hög tid att börja få ut vinterns liggande vindfällen ur skogen. Enligt lagen måste liggande träd föras bort innan slutet juni – annars är risken stor att skogen drabbas av skadeinsekter.

Nyhetsbild

Ljummet intresse för första mötet

Ledare tisdag 18 juni. Första ronden handlar om enkät och/eller folkomröstning.

Anna Högbacka vikarierar som barnledare

Anna Högbacka har valts till vikarie för barnledare i Närpes församling. Hon var enda sökande till vikariatet.

Nyhetsbild

Ny kantor i Pörtom efter omröstning

Kyrkorådet har valt en ny tf. kantor i Närpes församling, med ansvarsområde Pörtom. Men det krävdes en omröstning.

Sextett konfirmerades i Pörtom

Det var konfirmation i Pörtom kyrka på söndagen. Sex ungdomar blev konfirmerade.

Kraft vände och vann i Esse

Kraft låg under borta mot Esse IK men Närpeslaget hämtade upp och vann till slut ganska enkelt.

Nyhetsbild

Uttern ett av hoten mot kräftorna i Lillån

I år har det gått 20 år sedan samarbetet för Närpes å föddes. Det har också hunnit gå 13 år sedan forsar i åns biflöde Lillån i Övermark restaurerades och fiskar och kräftor planterades ut. Det har visat sig att uttern beskattar kräftbeståndet.

Nyhetsbild

Nära naturbilder är favoritmotivet hos årets fotograf – "Har alltid haft intresse för vackra bilder"

Smyckesdesigner skulle kunna tanka en hel del inspiration via Eivor Rudnäs utställning "Nära". Genom närgånget fotograferande hittar hon intressanta former i naturen. Nu har hon blivit vald till årets fotograf.

Nyhetsbild

Väder och vind styr efterfrågan på sommarblommor: "Det ska vara varmt och fint"

Sommarjobbaren Lina Sjökvist har händerna fulla på Rönnholms blommor i Finby. Sommarblommor är nämligen i ropet nu innan midsommar – om inte det kalla vädret sätter käppar i hjulen för försäljningen.

Nyhetsbild

39 antagna till Närpes gymnasium – 13 till Kristinestads gymnasium

Nu står det klart vilka som blivit antagna till Närpes gymnasium och Kristinestads gymnasium.

Nyhetsbild

Läroavtal kan vara ett sätt att råda bot på arbetskraftsbristen

Yrkesutbildningen blir allt mer individualiserad och utbildningsort är inte längre lika bindande. Så besvarar Yrkesakademin i Österbotten näringslivets kritik angående linjeindragningarna vid enheten i Närpes.

Nyhetsbild

Företag drabbas då intresset för yrkesutbildningar sjunker

Indragningen av utbildningslinjer vid Yrkesakademin i Närpes drabbade näringslivet hårt. Många företag skriker efter arbetskraft samtidigt som intresset för de branscher som svälter mest är svalt i Sydösterbotten.

Nyhetsbild

Hög sysselsättningsgrad bland kockarna och rörmokarna

För fyra år sedan utexaminerades de sista kullarna kockar och vvs-montörer vid Yrkesakademins enhet i Närpes. Men hur gick det sedan, vad gör de utexaminerade i dag?

Nyhetsbild

Farhåga för att byarna i Närpes åsidosätts

I Närpes finns en rädsla för att byarna får blöda om Kaskö blir en del av staden. Man befarar att en fusion med Kaskö sker på byarnas bekostnad.

Nyhetsbild

Trägolvet i festsalen i Närpes simhall är nu ett minne blott

Senast i slutet av augusti har festsalen i Närpes simhall ett nytt, foglöst golv. Nu har det gamla trägolvet slitits ut och efter midsommar påbörjas läggningen av det nya golvet.

Nyhetsbild

Lions ställde till med fest – Äldre uppskattade sången och musiken

77 äldre fick lyssna till sång och musik på innergården på Bostället i onsdags. Med anhöriga och vårdare medräknade var det 105 personer som njöt av utomhusfesten i det vackra vädret.

Nyhetsbild

Förändringar i skoltrafiken kunde bli aktuellt – politiker gav förslaget redan 2017

Om skolelever med två likvärdiga hemadresser skulle få rätt till skolskjuts från båda sina hem skulle det för Närpes del innebära stora utmaningar för skolskjutsarna.

Nyhetsbild

Dynamo har valt en ny vd – "är från Närpesregionen"

Ett halvår efter att posten lediganslogs har Dynamo fått en ny verkställande direktör, som bolagets styrelseordförande inte ännu vill avslöja namnet på.

Kommentar: Har det blivit en icke-fråga?

Kommentar. Jag råkade höra en snabb ordväxling mellan två flickor i lågstadieåldern:  – En flick kan faktist va gift me en aron flick, säger den ena. – Ja väjt, svarar den andra med självklarhet. Sedan fanns det inget mer att säga om den saken. Kan det vara så att sexuell läggning har blivit en icke-fråga år 2019?

Nyhetsbild

Ungdomar diskuterar gärna genusfrågor, könsnormer och mångfald

Läraren Ia Enroth försöker på ett så naturligt sätt som möjligt väva in frågor om mångfald, tolerans och normer i sin undervisning  och de studerande diskuterar gärna genusfrågor och könsnormer. För att visa att hon står för en skola som är inkluderande, trygg och lika för alla kommer Ia Enroth på lördag att delta i prideparaden i Vasa.

Nyhetsbild

Forsman, Gullström och Wegelius leder varsitt råd

Äldreråd, råd för funktionshindrade och ungdomsfullmäktige har valts av stadsstyrelsen i Närpes. Det gäller för de två kommande åren. Här är de nya medlemmarna.

Nyhetsbild

Hoppas på stabilt äggpris vid satsning på frigående hönor

Snart kommer ännu fler värphöns att vandra fritt i hönshus i Nämpnäs. Två hönsfarmare i byn satsar på att utvidga sina anläggningar med frigående höns. Och det är vad marknaden efterlyser.

Nyhetsbild

En plåtkrock, ett sönderblåst plåttak och markbränder helgens larm i Sydösterbotten

Mmarkbränder i Kristinestad och Pörtom, en bilkrock samt assistans vid ett sönderblåst tak i Övermark, det är larm som inkommit till räddningsverket i Sydösterbotten i helgen.

Nyhetsbild

Vrid upp tempot på motionsrundan - det ger klara hälsoeffekter

Det är dags att ta sig ur den vanliga lunken, lägga i en högre växel på motionsrundan. Seniorer i Närpes sporras till att höja intensiteten i sitt motionsutövande med ny app. Lite mera fart och tempo på cykelturen eller promenaden ger klara hälsoeffekter.

Nyhetsbild

Spel mot ett mål då Kraft vann

Kraft höll lekstuga och gjorde åtta mål då man enkelt spelade ut VPV hemma på Centralplanen i Närpes. Kim Böling gjorde ett äkta hattrick.

Nyhetsbild

Enhetsledare ska de heta, de som ansvarar för äldreboenden

Inom äldreomsorgen i Närpes har man använt olika titlar för dem som leder boendeenheterna och enheter inom hemvården. Nu vill vård- och omsorgsnämnden göra systemet klarare och tydligare genom att börja använda samma benämning för ledarna på alla enheter.

Nyhetsbild

Den intensiva trafiken oroar föräldrar

Det har under årens lopp kommit flera påstötar om behovet av en gång- och cykelbana längs Östermarksvägen i Finby. Magnus Pått är liksom andra föräldrar orolig då barnen ger sig ut på den livligt trafikerade vägen.

Nyhetsbild

Staden måste överta vägen för att bygga gångbana

Trots att Närpes stad nu prioriterar en gång- och cykelled längs Östermarksvägen i Finby lär bygget ännu dröja. För att kunna genomföra vägprojektet måste staden först överta vägen av staten. Skolrektorn Staffan Holmberg talar om utpressning.

Nyhetsbild

Många minnen av de bortrivna löparbanorna: "Jag sprang finskt rekord på de här banorna"

Året var 1981 då Närpes fick en ny idrottsplan, Mosedal. Sedan dess har många idrottare hunnit springa rekord längs med de röda novotan-banorna, däribland Jim Eriksson. Han slog finskt rekord där som 13-åring. Nu förnyas allt det röda på Mosedal – som kommer att uppfylla nationella krav.

Nyhetsbild

Mangs och Båssar fortsätter leda ordet i vårdsamkommun

Carl-Gustav Mangs, Kaskö, fortsätter som fullmäktigeordförande i vårdsamkommunen K5. Styrelseordförande Christina Båssar, Korsnäs, återvaldes också.

Nyhetsbild

Ställer ut sina naturfotografier: "Tar många bilder utan att ens titta i kameran"

Multiexponerade nattfotografier är Tommy Vikars specialitet. Nu ställer fotografen från Norrnäs, som också uppmärksammats internationellt, ut sina alster i Närpes.

Nyhetsbild

Hälsohusbygget inleds redan i höst

Bygget av det så kallade hälsohuset i Mosebacke skolcentrum i Finby tidigareläggs. Huset byggs redan i samband med tillbyggnaden av Mosebacke skola.

Nyhetsbild

Handeln tvingar fram övergång till frigående höns - Burhönsens andel i dag 60 procent

Redan tidigare har flera affärskedjor meddelat att kommer att  sluta sälja ägg från höns som hålls i burar. Att också S-gruppen nu sällar sig till samma skara ökar kraven på övergång från burhöns till frigående hönor. Allra senast om fem-sex år sätter de stora kedjorna stopp för ägg från inredda burar.

Nyhetsbild

Nya siffror avslöjar: Reviren finns kvar i Österbotten, men antalet vargar har halverats

Vöråvargarna har flyttat till Laihela medan Jepporeviret nu bara består av två vargar. I Sydösterbotten är reviren också kvar, men kraftigt försvagade.

Nyhetsbild

Gemenskap och lägerliv på Närpes skolmusikkårs musikläger

Vid Kilens bastu sitter skolmusikkårens ledare Benny Ojala och funderar på en av dagens programpunkter. Det är musikläger på gång och 35  fjärde- och femteklassare deltar. Musikanter, drillflickor och ledare är på plats.

Nyhetsbild

Närpesborna får tycka till om fusion med Kaskö i invånarenkät

Förslaget i Kaskö är att en rådgivande folkomröstning ska ordnas om en eventuell fusion med grannen. Invånarna i Närpes kommer att höras genom en enkät. Stadsstyrelsen i Närpes är i alla fall av den åsikten. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Nyhetsbild

Storåfirma startade ny busslinje - kör även via Närpes centrum

En ny busstur mellan Vasa och Åbo avviker från mönstret - bussen viker av från riksåttan och kör via busstationen i Närpes.

Nyhetsbild

Klimatdebatten pressar bönderna

LPA:s projekt Ta hand om bonden har visat sig ha god effekt på lantbruksföretagare. En sak som tynger ner och påverkar böndernas ork är att lantbruksföretagarna verkar utpekas som klimatbovar i klimatdebatten, säger Susann Rabb som jobbar med projektet.

Nyhetsbild

Kaskö IK förde derbyt mot Kraft

Kaskö IK förde spelet och skapade chanserna i division 3-derbyt mot Kraft. Närpeslaget fick skatta sig lyckliga med en poäng.

Nyhetsbild

SFP i Kaskö: Skattebetalarna har allt att vinna på en fusion

Någon möjlighet till välfärd för ett självständigt Kaskö finns inte. 1 250 personer varav cirka 1 000 skattebetalare kan inte finansiera en förvaltning med den serviceproduktion, som i dag är ett måste.  Det säger styrelsen för SFP i Kaskö som tar ställning för en fusion med Närpes i en insändare  i tisdagens Sydin och som även kan läsas här.

Nyhetsbild

Liv i Luckan när tio års verksamhet i Sydösterbotten firas

Luckan har nu verkat i tio år i Sydösterbotten. För att fira jubileet ordnas flera evenemang denna vecka. På programmet står författarsnack, en medeltidskväll och både finsk och argentinsk tango.

Nyhetsbild

Norrback: Regeringsprogrammet gynnar Österbotten och stärker svenskan

Regeringsprogrammet är nu offentliggjort och riksdagsledamot Anders Norrback gläds över Svenska folkpartiets (SFP) framgångar i förhandlingarna - svenskans ställning stärks och Vasa centralsjukhus får omfattande jour.

Nyhetsbild

Lågbro Pell, Knidars, Stjöldas... – Berättar vem som bodde i Näsby för 120 år sedan

Maris kvänen, Lågbro Pell, Knidars, Båsk Kal-Johan... Nu har två hembygdsinventerare i Närpes sammanställt en bok om gårdar och folk i Näsby 1900-1903.

Nyhetsbild

Kristinestad i landstoppen i gymnasiejämförelse

Kristinestads gymnasium är nummer fyra i Finland och etta i Österbotten i STT:s gymnasiejämförelse, som offentliggjordes på lördagen.

Nyhetsbild

Rektorn till studenterna: "Kunskap är en färskvara som behöver underhållas"

Kunskap är en färskvara som behöver kontinuerligt underhåll, annars faller den i glömska, påminde rektor Mikael Snickars vid Närpes gymnasiums studentdimission.

Nyhetsbild

Större volym och mindre energiåtgång – det gör tomaten mer klimatsmart

Marknadsmekanismerna tvingade odlarna till nya lösningar – i dag är brännoljan så gott som borta, uttaget per kvadratmeter betydligt högre. Tomaten har blivit klimatsmart.

Nyhetsbild

Nu har de alla entrébiljetten för framtiden – "Inget är omöjligt om bara viljan finns"

I fredags fick studerande vid YA:s enhet i Närpes sina betyg i handen och en yrkestitel. Aleksi Paananen och Johannes Brännback vill nu ut i arbetslivet. Ly Nguyen har redan jobb och Sami Nyholm, Steven Storås och Marcus Smith ska studera vidare.

Lokal entreprenör bygger om parkering vid skolan i Norrnäs

Trafiksäkerheten vid parkeringen och gårdsplanen Västra Närpes skola i Norrnäs förbättras. Nu har entreprenör valts för anläggningsarbetena.

Nyhetsbild

Efterlyser transport för äldre till dagverksamhet

Alla äldre i Närpes som bor hemma bör ha möjlighet att delta i dagverksamhet och rehabiliteringsgrupper. Det anser äldrerådet, som hoppas att staden ordnar någon form av transport så att de äldre lättare kan delta i förebyggande verksamhet. Och nu får de svar: Det blir en liten subvention av taxiresorna.

Logga in för att följa orten